Zumba … Riverdance … Clocsffit …!

13 Medi 2015

Wedi diflasu ar Zumba? Ddim yn edrych ‘mlaen at redeg ar nosweithiau tywyll y gaeaf? Dim problem. Mae ffordd newydd sbon o gadw’n heini yn dod i Gaerdydd: clocsffit!

Tudur Phillips, sy’n dod o Fryn Iwan, ger Castell Newydd Emlyn, yw’r “brains” tu ôl i’r syniad.

Mae Tudur wedi bod yn clocsio a dawnsio gwerin hefo Dawnswyr Talog ac Aelwyd Hafodwenog ers yn ifanc iawn ac wedi cael llwyddiant yn genedlaethol sawl tro, yn unigol ac mewn grwpiau gan gynnwys triawd gyda’i chwiorydd Cerian a Lleucu yn Eisteddfod Llanelli llynedd (wele’r llun uchod).

Fe gafodd e’r syniad o redeg dosbarth sy’n cyfuno clocsio a chadw’n heini ar ôl i nifer o’i ffrindiau ofyn a oedd e erioed wedi ystyried gwneud gweithdy clocsio.

Clocsio

Dawnswyr Talog

Medde Tudur:

“Ma’ pawb sydd wedi clocsio yn gwbod bod dawnsio am gwpwl o funudau yn cymryd lot o egni, yn enwedig gwneud triciau a neidio.

“Felly yn y gweithdy byddai yn cyfuno stepiau traddodiadol gydag ambell symudiad bydde chi’n ‘neud mewn campfa….clocsffit!

“Bob gwers byddai’n gobitho dysgu lot o stepiau newydd, creu circuit yn defnyddio stepiau a symudiade. Un her fydd fel ‘last man standing’ i weld os ma’r criw yn ffitach wrth i’r wthnose fynd mlan, ond nid cystadleuaeth fydd hi o bell ffordd. Bwriad y cwrs yw cael hwyl gyda ffrindie, a ffordd newydd o gadw’n heini a dysgu sgil newydd yr un pryd.

“Un peth yn sicr, chwysu!”

Mae’r dosbarth gyntaf am 6pm ar nos Lun Medi 21 yn Neuadd Eglwys St Catherine ym Mhontcanna. Bydd bob dosbarth yn para awr, a’r gost yw £5 y pen.

Mae Tudur yn dweud bod y dosbarth yn addas i unrhyw un dros 16 oed, a does dim angen profiad o glocsio, ac er mai yn Gymraeg bydd y dosbarth mi fydd hi’n hawdd i’w ddilyn i ddysgwyr a’r di-Gymraeg.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Tudur ar tudur@hotmail.co.uk, neu dilynwch @clocsffit ar Twitter.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma