Zaha a Kenwyne yn ysbrydoli a Bellamy yn creu hanes

2 Chwefror 2014

Caerdydd 2 Norwich 1

Adroddiad Gwenda Richards

Roedd hi’n ddiwrnod i’r hen a’r newydd yn Stadiwm Caerdydd gyda’r newydd ddyfodiaid i sgwad Ole Gunnar Solskjaer yn  chwa o awyr iach i’r tim ar waelod yr Uwch Gynghrair a’r hen Craig Bellamy yn sgorio ei gôl gyntaf i’r clwb- a’r chwaraewr cyntaf i sgorio i saith clwb yn yr Uwch Gynghrair .

Bellamy yn camu i'r llyfrau hanes

Bellamy yn camu i’r llyfrau hanes

Roedd y ffans yn eiddgar ddisgwyl sut effaith fyddai’r chwaraewyr newydd yn cael ar y gêm bwysig hon, gyda’r ddau dîm yn ymladd am bwyntiau pwysig  i’w codi o’r gwaelodion. Dechreuodd Kenwyne Jones, y cawr o ymosodwr a Fabio y cefnwr dde, ond roedd Wilfried Zaha ar y fainc.

Snodgrass yn sgorio

Snodgrass yn sgorio

Gyda’r gwynt yn chwyrlio o gwmpas y stadiwm fe ddechreuodd pethau’n wael i Gaerdydd. O fewn pum munud fe fanteisiodd Olsson ar ansicrwydd Fabio a pasio’r bel yn dwt i gyfeiriad Robert Snodgrass a nath yntau roi Norwich ar y blaen gyda ergyd syml.

Roedd Caerdydd yn ceisio ffeindio’i rhythm a gwnaeth Noone a Fabio gydweithio’n dda i lawr yr asgell . Craig Noone unwaith eto yn ceisio rhedeg at yr amddiffynnwyr a’r Adar Gleision yn anlwcus i beidio â dod yn gyfartal pan nath Noone redeg am y gôl a tharo’r bel i gyfeiriad Jordon Mutch- ond methodd hwnnw a gysylltu.

Eilyddio doeth

Roedd Gary Medel yn gweithio’n galed ynghanol y cae a Declan John yn fisi lawr yr asgell chwith. Ond doedd dim min i’w ymosod. Roedd  Kenwyne Jones yn llwyddo i gael ei ben neu’i frest i’r bel ond prin oedd nifer y crysau coch o’i gwmpas. Cafodd Caerdydd gic rydd ar ochr y cwrt cosbi ond fe darodd Peter Whittingham y bêl mor uchel dros y bar fydde Leigh Halfpenny yn eiddigeddus o’r gic.

Wlfried Zaha yn ysbrydodi

Wilfried Zaha yn ysbrydoli

Doedd hi ddim yn syndod iddo gael ei eilyddio a Zaha yn dod ymlaen yn ei le i ysbrydoli’r tîm o’r cychwyn cynta.

O fewn pedair munud i gychwyn yr  ail hanner fe gymrodd Zaha fantais o gamgymeriad Hooper  a  tharo’r bêl ar hyd y llawr i Craig Bellamy. Doedd hi ddim y gic perta erioed, gan gymryd oes i fynd o dan gorff  Ruddy i mewn i’r gôl -ond dyna i chi floeddio a dathlu wedyn.

Gôl gyntaf Bellamy i Gaerdydd

Gôl gyntaf Bellamy i Gaerdydd

Yr hen a’r ifanc yn cyfuno i roi Caerdydd yn gyfartal- a Bellamy i mewn i’r llyfrau hanes. Dyma ei gôl gyntaf i glwb ei ddinas enedigol yn yr Uwch Gynghrair , a’r cyntaf i sgorio  i chwech tîm arall:  Coventry, Newcastle, Blackburn, Lerpwl, West Ham a Manchester City. Yn ddigon eironig sgoriodd e’r  gôl yma yn erbyn Norwich, ei glwb cyntaf.

Roedd na gyffro mawr yng nghwrt cosbi Norwich yn syth wedi’r ail ddechre gyda Zaha unwaith eto yn dangos ei sgiliau ar yr asgell chwith cyn gwibio i mewn a rhoi Mutch drwodd. Roedd ei ergyd o fewn drwch blewyn i fynd i ochr cywir y postyn.

Kenwyne yn arwain y dathlu ar ol iddo sicrhau buddugoliaeth

Kenwyne yn arwain y dathlu ar ol iddo sicrhau buddugoliaeth

Ond ychydig funudau’n hwyrach wnaeth y Kenwyne y cawr godi’n uwch na phawb arall i ennill y bêl ac yna ei tharo gyda’i droed i’r rhwyd. Er ei fod yn gawr o ddyn mae gweld e’n gwneud ‘back flips’ wrth ddathlu gyda’i gyd chwaraewyr yn rhwberth i’w weld.

Ond Norwich wnaeth y chwarae i gyd wedi hyn a David Marshall yn haeddu medal drwy gadw’r Canaries rhag dwyn gôl arall dro ar ol tro. Roedd Caerdydd yn lwcus i ddal ei gafael ar y fuddugoliaeth ond mae na obaith nawr y bydd y ser newydd yn setlo ac y daw tro ar fyd.

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma