Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn yr Eisteddfod

4 Awst 2013

Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru bydd academyddion a myfyrwyr ôl-raddedig o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yn cynnal llu o ddigwyddiadau diddorol a fydd yn rhychwantu amryw o agweddau ar y Gymraeg: o ryddiaith a barddoniaeth i gymdeithaseg a hanes, o gyfieithu a theledu i astudio’r Gymraeg yng Nghaerdydd.

Ddechrau’r wythnos bydd sgwrs rhwng y Dr Siwan Rosser, y gyflwynwraig Beti George, a Catrin M. S. Davies o gwmni teledu Unigryw am raglen ddogfen arbennig i ddathlu canmlwyddiant y clasur i blant, Teulu Bach Nantoer.

Yna, bydd yr Athro E. Wyn James yn traddodi darlith flynyddol Canolfan Uwchefrydiau Cymry America, yn trafod gwaith y llenor o Batagonia, Eluned Morgan, ac yn gofyn pwy yw’r Owain Glyndŵr go iawn. Y bardd Llŷr Gwyn Lewis fydd yn rhoi darlleniad o’i farddoniaeth.

Bydd Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Sioned Davies, yn sôn am astudio’r Gymraeg yng Nghaerdydd, ac yn sgwrsio gyda Catrin Beard am addasu a chyfieithu’r clasur i blant, Alice in Wonderland, i’r Gymraeg.

Dywedodd Pennaeth Ysgol y Gymraeg, yr Athro Sioned Davies: “Eleni eto fe fydd staff Ysgol y Gymraeg yn cyfrannu at fwrlwm yr Eisteddfod Genedlaethol trwy gyfrwng darlithoedd, sgyrsiau a pherfformiadau, y cyfan yn adlewyrchu’r rhychwant o waith ymchwil cyffrous sydd yn digwydd yn yr Ysgol.

“Trwy gyfrwng cyfres o bosteri lliwgar cewch ddod i wybod mwy am brosiectau ymchwil yr Ysgol, o dechnoleg iaith i hanes y Jailtacht yng Ngogledd Iwerddon, o anawsterau ynganu ymhlith dysgwyr y Gymraeg i greu ap ar gyfer chwedlau’r Mabinogion.”

Ychwanegodd yr Athro Elizabeth Treasure, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: Rwyf wrth fy modd bod Ysgol y Gymraeg unwaith eto yn mynd i arddangos ei hymchwil o ansawdd da yng ngŵyl ddiwylliannol hynaf Ewrop, y mae Prifysgol Caerdydd yn falch o gynnig ei chyfraniad parhaus iddi. Mae’r Ysgol yn amgylchedd dynamig a bywiog sy’n gwneud cynnydd cyson. Pa le sy’n well nag Eisteddfod Genedlaethol Cymru i ddangos pa mor bell mae’r iaith a’r diwylliant wedi esblygu ers dechreuad y digwyddiad dros ganrif a hanner yn ôl.”

Mae modd dod o hyd i restr lawn o ddigwyddiadau Ysgol y Gymraeg yn yr Eisteddfod ar wefan yr Ysgol – a rhagor o wybodaeth am holl ddigwyddiadau Prifysgol Caerdydd ar wefan y Brifysgol.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma