Ysbrydoliaeth Ani Saunders

17 Gorffennaf 2014

gan Lois Gwenllian Jones

Yn y diweddaraf o’n cyfres #Ysbrydoliaeth, rydym yn sgwrsio ag unigolyn creadigol iawn. Mae Ani Saunders yn berfformwraig sy’n arlunio, cyfansoddi ac yn ymddiddori â ffasiwn.

Cefais i gyfle i’w holi am sut mae Caerdydd yn ei hysbrydoli hi.

“Ma’ popeth yn fy ysbrydoli yn ei ffordd ei hunan i fod yn onest; y bobl, yr adeiladau, yr hanes a hyd yn oed y pethe hollol gachlyd am Gaerdydd fel yr holl doriadau i’r celfyddydau gan ein cyngor holl-wybodus. Pan ti’n teimlo dy fod yn perthyn i ddinas ti’n magu’r hyder i fynegi barn gadarn am y lle ac felly dyna be fydda i’n trial cyfleu trwy fy ngwaith celf boed yn lun, ffoto neu gân.”

Roeddwn i’n awyddus i wybod pa ran o’r brifddinas sy’n sbarduno creadigrwydd fwyaf, dywedodd “Er mod i’n dod o Gaerdydd ac wedi treulio rhan fwya’ o fy mywyd yma, yr unig ardaloedd dwi’n gwbl gyfarwydd â nhw yw’r rhai o gwmpas canol y ddinas sef Glan-yr-afon, Treganna, Y Rhath a Grangetown. O safbwynt creadigol, Grangetown sy’n fy ysbrydoli fwya’. Mae’n ardal sy’n llawn lliw, bywyd a chymeriad ac mae digonedd o bobl boncyrs i lenwi unrhyw dawelwch neu gornel ddiflas, sy’n hollbwysig wrth gwrs! O ran cerddoriaeth a barddoniaeth, cyd-destun Caerdydd a Chymru o fewn ein syniad ni o Brydain, Ewrop a’r Byd yw fy mhrif ysbrydoliaeth. Dwi’n ysu i Gaerdydd ystyried ei hun yn un o brifddinasoedd Ewrop yn hytrach na Phrydain.”

Mae Ani yn aelod o The Lovely Wars, band ifanc, cyffrous ac fe holais i Ani a yw hi’n tynnu ar agweddau neu ardaloedd gwahanol yn dibynnu ar y cyfrwng celfyddydol sydd ganddi dan sylw.

“Fi’n meddwl, yn y pendraw, mod i’n ymgyrraedd at yr un nod yn fy holl waith creadigol; amlygu a chofnodi’r hyn o’m cwmpas, pethe amlwg a phethe cyffredin sy’ falle’n dueddol o gael eu diystyru, nid fod hyn yn unrhyw beth newydd wrth gwrs. Mae defnyddio cyfrwng creadigol mewn ffordd onest yn hollbwysig i mi. Celf onest yw’r celf mwya’ pwerus yn fy marn i, hyd yn oed os nad yw’r cynnyrch i’r safon gorau mae’r neges yn gwbl glir.”

Ac wrth gwrs, i ddod â’n sgwrs i ben, gofynnais a oes ganddi hof le yng Nghaerdydd. “Grangetown yw fy hoff ardal yng Nghaerdydd heb os nac oni bai. Mae’n ardal fywiog iawn â gwir deimlad o gymuned. Dyna’r ardal ble dwi’n teimlo’n fwya’ cartrefol, yn fwya’ cyfforddus a hyderus yn greadigol ac yn bersonol.”

Gallwch weld mwy o waith Ani ar ei blog neu wefan The Lovely Wars.

http://cardifftothesee.com

http://thelovelywars.com

https://soundcloud.com/thelovelywars

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma