Yr Hen Lyfrgell yn Creu Swyddi Newydd

4 Rhagfyr 2015

Mae dros 40 o swyddi newydd i’w creu yn y ganolfan Gymraeg newydd yn yr Hen Lyfrgell.

Bydd y mwyafrif o’r swyddi yn galw am sgiliau dwyieithog i gefnogi’r amrywiaeth eang o wasanaethau fydd ar gael yn y ganolfan wedi iddi agor ddiwedd Ionawr.

Mae’r swyddi newydd, sy’n cynnwys hyd at 25 llawn amser ac 18 rhan amser, ar draws ystod o swyddogaethau gan gynnwys staff cegin a gweini, gwasanaeth cwsmeriaid, gofal plant yn ogystal â staff gweinyddol.

Bydd hyd at 65 o bobl yn gweithio yn y ganolfan i gyd, gan gynnwys 10 o staff partneriaid fydd yn cael eu hadleoli yno a 15 o weithwyr amgueddfa Stori Caerdydd.

Mae’r ganolfan yn chwilio am staff profiadol a brwdfrydig ar y caffi bar, y siop, y feithrinfa ac ar dîm gweinyddol Yr Hen Lyfrgell.

Mae cyfle hefyd i brentisiaid ifanc dderbyn hyfforddiant mewn rhai roliau penodol. Bydd y staff yn cael eu cyflogi gan bartneriaid preswyl y ganolfan fydd â chyfrifoldeb dros y gwasanaethau unigol

Dywed Arweinydd Cyngor Sir Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale;

“Mae Yr Hen Lyfrgell am fod yn brosiect cyffrous yma yng Nghaerdydd, nid yn unig i drigolion ac i bobl Cymru, ond bydd hefyd yn gweithredu fel atyniad newydd gwych i ymwelwyr yng nghanol y ddinas lle gall pobl ddod a chlywed yr iaith Gymraeg.

“Fel Cyngor un o’n blaenoriaethau yw creu mwy o swyddi a rhai sy’n talu’n well a bydd y cyfleuster newydd yma yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd i siaradwyr Cymraeg allu defnyddio’r iaith mewn amgylchedd gwaith.

Yr Hen Lyfrgell Bethan Williams

Bethan Williams

Un o’r swyddi newydd sydd wedi ei chreu yw Cyfarwyddwr y Ganolfan. Mae Bethan Williams eisoes wedi dechrau yn ei rôl newydd ac wrthi’n helpu cydlynu’r recriwtio ac yn goruchwylio camau olaf y datblygiad cyn agor i’r cyhoedd. Dywed:

“Mae ‘na gyfle gwych fan hyn i siaradwyr Cymraeg ddod o hyd i amrywiaeth o swyddi lle gallan nhw ddefnyddio’r Gymraeg fel rhan o’u gwaith bob dydd.

“Y brifddinas yw un o’r llefydd lle mae’r Gymraeg ar gynnydd mwyaf ac mae’r ysgolion cyfrwng Cymraeg ac amryw golegau a phrifysgolion Caerdydd wedi cynhyrchu gweithlu dwyieithog cryf yma.

“Mae’n braf cael menter sy’n cynnig ystod o swyddi – llawn a rhai rhan amser, a chyfle i bobl ifanc fanteisio ar eu Cymraeg ar gyfer gwaith.”

Am fwy o wybodaeth am y swyddi a’r cyfleoedd sydd ar gael gellir cysylltu gyda Bethan Williams ar bethan@yrhenlyfrgell.cymru

I gael y newyddion diweddaraf ar y datblygiadau, dilynwch @HenLyfrgell ar Twitter.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma