Yr Hen Lyfrgell yn chwilio am wirfoddolwyr

27 Ebrill 2016

Mae canolfan Gymraeg newydd Caerdydd, Yr Hen Lyfrgell, yn chwilio am bobl frwdfrydig i wirfoddoli.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys croesawu a thywys ymwelwyr yn Gymraeg a helpu mewn digwyddiadau gaiff eu cynnal yn yr adeilad eiconig ar yr Ais yng nghanol Caerdydd.

Dywedodd Bethan Williams, Cyfarwyddwr Yr Hen Lyfrgell: “Mae hwn yn gyfle gwych i bobl fedru bod yn rhan o gyffro’r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Ry’ ni’n ceisio rhoi croeso cynnes Cymraeg i bawb – o bob ran o Gymru ac o’r byd, ac mae cael gwirfoddolwyr hawddgar sy’n medru’r iaith yn ein galluogi i wneud hynny ac arddangos bod yr iaith yn fyw ac yn gyfoes.”

Mae Gwern Ifans yn un o'r gwirfoddolwyr

Mae Gwern Ifans yn un o’r gwirfoddolwyr

Mae Gwern Ifans yn ddisgybl 18 mlwydd oed yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yng Nghaerdydd ac fe wnaeth wirfoddoli ym mhenwythnos agoriadol Yr Hen Lyfrgell. Meddai Gwern: “Fel siaradwr Cymraeg o Gaerdydd, fe wnes i wir fwynhau fy mhrofiad yn gwirfoddoli i’r Hen Lyfrgell. Roedd hi’n braf cael cymdeithasu a theimlo ‘mod i’n helpu cymaint o wahanol bobl . Mae’r ffaith fy mod yn gwirfoddoli yn fantais fawr ar gyfer fy nghais am le mewn prifysgol gan ei bod mor gystadleuol. Mae’r ganolfan yma’n ased pwysig i’r brifddinas ac fe fyswn yn argymell i unrhyw un wirfoddoli ar ei chyfer.”

Bydd y diwrnod hyfforddi cyntaf ar gyfer gwirfoddolwyr yn cael ei gynnal yn Yr Hen Lyfrgell ar Fai 7, 2016 lle bydd croeso i unrhyw siaradwyr Cymraeg dros 16 mlwydd oed sy’n awyddus i ymuno a’r tîm. Yn ogystal â siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, y gobaith yw denu rhai sydd wedi dysgu’r iaith hefyd ac sy’n hyderus ac awyddus i sgwrsio ag eraill yn Gymraeg.

Bydd y gwirfoddolwyr yn manteisio o hyfforddiant iechyd a diogelwch a hyfforddiant blaen tŷ. Byddan nhw’n cael crys-t a ‘fleece’ Yr Hen Lyfrgell yn ogystal â cherdyn Ffrind sy’n rhoi arbedion o 10% yn y Cegin Bar a siop Bodlon a llawer mwy.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â post@yrhenlyfrgell.cymru neu drwy’r wefan 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma