Yr Hen Lyfrgell – Pennod Newydd i’r Gymraeg yng Nghaerdydd

7 Rhagfyr 2015

Mae’r gwaith ar drawsnewid un o adeiladau mwyaf eiconig Caerdydd yn ganolfan Gymraeg yn mynd rhagddi ar wib.

Erbyn diwedd mis Ionawr bydd y gwaith wedi ei gwblhau ac Yr Hen Lyfrgell ar yr Aes yn barod i agor ei drysau i bobl Caerdydd.

Yno yn ein disgwyl bydd amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau, ar gael ddydd a nos, saith niwrnod yr wythnos.

Yr Hen Llyfyrgell Hydref 2015 - y partneriaid

Partneriaid Yr Hen Lyfrgell

Bydd yno gaffi bar a bwyty; siop Bodlon yn gwerthu cynnyrch, llyfrau a chardiau Cymraeg; crèche Mudiad Meithrin; gwersi Cymraeg; llwyfan perfformio ar gyfer gigs acwstig a nosweithiau comedi neu stomp; cyfleusterau cynadledda; ystafelloedd digwyddiadau i’w llogi ar gyfer dathliadau; ac Amgueddfa Stori Caerdydd.

Bydd Yr Hen Lyfrgell hefyd yn cynnig rhaglen lawn o weithgareddau bob dydd o’r wythnos wedi ei chydlynu gan Menter Caerdydd.

Mae’r prosiect wedi cael nawdd datblygu gan Lywodraeth Cymru ac mae nifer o fudiadau lleol yn bartneriaid yn y fenter.

Er enghraifft, bydd Clwb Ifor Bach fydd yn rhedeg y caffi bar dan oruchwyliad y cogydd Padrig Jones, Prifysgol Caerdydd yn gofalu am wersi Cymraeg, a Chyngor Caerdydd wedi cydlynu’r prosiect.

Yr Hen Lyfrgell - Bethan Williams

Bethan Williams

Cyfarwyddwr newydd Yr Hen Lyfrgell, Bethan Williams, sydd wrthi’n cydlynu’r trefniadau ac yn goruchwylio’r prosiect wrth iddo dynnu tua’r terfyn. Meddai:

” Dyma gychwyn un o benodau mwyaf cyffrous yr iaith yn y brifddinas ac mae gan bartneriaid Yr Hen Lyfrgell gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y ganolfan.

“Mae cyfle unigryw yma i ddathlu a hyrwyddo’r iaith yng nghanol y brifddinas. Drwy gynnig rhywbeth i bawb ein gobaith yw ein bod ni’n denu cymaint â phosib drwy’r drysau i brofi a mwynhau’r Gymraeg mewn awyrgylch groesawgar.”

Yn ôl Prif Weithredwr Menter Caerdydd, Sian Lewis, mae’n bwysig bod Cymry’r brifddinas yn gwneud defnydd cyflawn o’r ganolfan newydd wedi iddi agor.

“Mae hon yn fenter arloesol ac mae llawer o waith caled wedi ei wneud gan Gyngor Caerdydd a Phartneriaid Yr Hen Lyfrgell i wireddu’r weledigaeth o gael canolfan Gymraeg yng nghalon Caerdydd.

“Rydym yn gobeithio y daw cefnogaeth nawr gan Gymry’r ddinas, o bob oed, i ddefnyddio’r ganolfan a’r llu o gyfleusterau yno er mwyn dangos fod y Gymraeg yn iaith fyw, byrlymus yn ein prifddinas. Dyna sydd yn mynd i ennyn mwy i ddeall a dysgu’r iaith. ”

Bydd disgwyl mwy o fanylion ynglŷn ag agoriad swyddogol y ganolfan a phenwythnos cyfan o ddathlu mis Ionawr. Gallwch ddilyn y datblygiadau ar Facebook Yr Hen Lyfrgell ac ar Twitter @HenLyfrgell.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma