Yr Hen Lyfrgell – Angen Eich Barn Chi

22 Mehefin 2015

Mae Menter Caerdydd, ar y cyd â Chyngor Caerdydd, wedi llwyddo yn eu cais am grant o £400,000 gan Lywodraeth Cymru tuag at sefydlu Canolfan Gymraeg yn adeilad Yr Hen Lyfrgell.

Bydd y ganolfan yn agor ei drysau mis Tachwedd.

Y nod yw creu canolfan groesawgar yng nghalon y ddinas sy’n dathlu, hyrwyddo a hwyluso’r Gymraeg fel iaith fyw ar gyfer holl ddinasyddion Caerdydd a’i hymwelwyr.

Bydd amrywiaeth o weithgareddau a darpariaeth i ddenu pobl o bob oed a chefndir drwy’r drysau yn Gymry Cymraeg, dysgwyr a theuluoedd di-Gymraeg.

I sicrhau bod y ganolfan yn cynnig y ddarpariaeth gywir mae’r Fenter a’r Cyngor yn awyddus i glywed barn pobl Caerdydd a thu hwnt, am yr hyn hoffent weld yn y Ganolfan.

Maent yn gofyn, felly, i bobl roi dwy funud i gwblhau’r holiadur isod er mwyn leisio’u barn a rhoi cyfle iddynt gasglu gwybodaeth fydd yn eu helpu wrth gynllunio camau cyntaf y ganolfan.

Maent wedi derbyn bron i 600 o ymatebion yn barod ond maent awyddus i gyrraedd o leia’ mil.

Cliciwch fan hyn i agor yr arolwg ac i leisio’ch barn.

Dydd Iau, Mehefin 25, yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau swydd Cyfarwyddwr yr Hen Lyfrgell.

Gallwch weld y newyddion diweddaraf ar y project trwy ddilyn @henlyfrgell ar Twitter.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma