Yr awen yn llifo i Fardd Plant Cymru

15 Mehefin 2013

Cyfranwyd gan Aneurin Karadog

Henffych! wy wedi dod draw o’r gorllewin gwyllt lle wy’n byw (Pontyberem) i gynnwrf a bwrlwm Tafwyl.

Rwy yma i gynnal gweithdy barddoni gyda phlant y ddinas, un o fy nyletswyddau cyntaf i fel Bardd Plant. Yn anffodus wrth i fi gerdded tua’r castell roedd hi’n law mawr, ond wedi i rai plant ddechrau crefftio cwpledi a phenillion fe ddechreuodd yr haul ymddangos, ac nid cyd-ddigwyddiad mo hynny!

Mae gen i fwriad i sgwennu englyn i tafwyl, yn amlwg, nid yw wedi ffurfio yn fy meddwl eto, ond ceisiaf ddod yn ol nes ymlaen i ddiweddaru’r post.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma