Yr Adar Gleision Yn Cefnogi Diwrnod Siwmperi Nadolig

26 Tachwedd 2014

Bydd Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ymysg yr enwogion yn cefnogi Diwrnod Siwmperi Nadolig Achub y Plant eleni.

Daeth aelodau o garfan y tîm cyntaf at ei gilydd y tu allan i’w canolfan hyfforddi yn y Fro yn eu siwmperi Nadolig gorau i helpu i godi arian ar gyfer Diwrnod Siwmperi Nadolig blynyddol yr elusen ar ddydd Gwener 12 Rhagfyr.

Mae chwaraewyr y clwb yn ymuno â llu o enwogion sydd wedi gwisgo siwmper a thynnu llun i gefnogi’r ymgyrch. Ymhlith sêr o Gymru mae Alex Jones, a’r cyflwynwyr teledu plant Alex Winters o CBeebies a Gareth Delve o Cyw.

Ben TurnerDywedodd yr amddiffynnwr Ben Turner am yr apêl: “Mae Tîm pêl-droed Dinas Caerdydd yn cefnogi ymgyrch Diwrnod Siwmperi Nadolig Achub y Plant ac fe ofynnwn i bawb ymuno â ni hefyd.

“Mae’n mynd yn oerach, felly mae’r chwaraewyr yn croesawu’r cyfle i wisgo’n gynnes ar y cae am ychydig funudau ar gyfer achos da.”

Bydd yr holl arian a godir yn ystod  Diwrnod Siwmperi Nadolig yn mynd tuag at y plant sydd mewn gwir angen.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ewch i www.christmasjumperday.org

I dderbyn pecyn gwybodaeth yn y Gymraeg ffoniwch 02920 803 260.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma