Yn Galw ar Dalent Gerddorol Cymru…

21 Ebrill 2015

… mae’r Gig Fawr yn ôl!

Mae cystadleuaeth dalent orau Caerdydd, Y Gig Fawr, yn ôl am y pumed tro yr haf hwn, a bydd yn siŵr o ddatguddio mwy o dalent Gymreig unwaith eto.

Mae’r gystadleuaeth eisoes wedi helpu i lansio nifer o actau poblogaidd yn Ne Cymru gan gynnwys Albatross Archive, Maddie Jones a Rusty Shackle, yn ogystal ag Ellie Makes Music a Palomino Party.

Eleni, mewn partneriaeth â Gŵyl Caerdydd a Nation Radio, bydd Clwb Ifor Bach yn llwyfannu’r rownd derfynol ar ôl cyfres o ragbrofion a gaiff ei beirniadu gan weithwyr proffesiynol o’r diwydiant.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i bob artist yn Ne Cymru mewn dau gategori; dan 18 oed a dros 18 oed.

Gall artistiaid gyflwyno cais rhwng dydd Llun 20 Ebrill a dydd Gwener 15 Mai. Bydd 12 act ar y rhestr fer yn cystadlu mewn dwy rownd gynderfynol cyn y noson derfynol yng Nghlwb Ifor ar 14-16 Gorffennaf.

Ymhlith y beirniaid fydd Dave Owen, beirniad cerddoriaeth gyda’r South Wales Echo; cyn-reolwr Coldplay a’r Happy Mondays, Estelle Wilkinson; DJ Nation Radio a chwaraewr bas Kids in Glass Houses, Andrew ‘Shay’ Sheehy; a Rheolwr Datblygu Digwyddiadau Cyngor Caerdydd, Heather Brown.

Bydd yr enillwyr cyffredinol yn ennill pecyn o wobrau a fydd yn eu helpu i ddatblygu eu gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth gan gynnwys amser recordio ac ymarfer yn Stiwdios Music Box, cyfle i weithio gyda chynhyrchydd REM, Charlie Francis, amser ar yr awyr ar Nation Radio, cyfweliad a chyhoeddusrwydd yn Media Wales, a gig gefnogi yng Nghlwb Ifor Bach.

I gystadlu a gweld yr holl delerau ac amodau, ewch i www.nationradio.com Cwblhewch y ffurflen a’i hanfon gyda dwy MP3 o’ch cerddoriaeth i gigfawr@caerdydd.gov.uk. Rhaid i o leiaf un gân fod yn un wreiddiol.

Bydd tocynnau ar gyfer penwythnos y rownd derfynol yng Nghlwb Ifor ar gael am £5 ar-lein yn www.ticketlineuk.com neu drwy ffonio 02920 230 130.

Gallwch ddilyn y newyddion diweddaraf gan dîm digwyddiadau’r Cyngor ar Twitter yn @DigwyddiadauCDF.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma