Ymwelwyr i’r Ddinas yn Mwynhau Cwpan Rygbi’r Byd

12 Hydref 2015

Mae Cwpan Rygbi’r Byd 2015 wedi bod yn llwyddiant mawr i Gaerdydd hyd yn hyn gyda llawer iawn yn ymweld â’r brifddinas ac mae un atyniad yn benodol wedi bod yn boblogaidd iawn, sef y castell.

Ers i’r twrnamaint ddechrau mae replica anferth o bêl Cwpan Rygbi’r Byd 2015 wedi’i osod ar ochr y castell, fel pe bai wedi glanio yno dros nos.

Mae’r bêl hon yn y wal wedi creu cyffro mawr yn y cyfyngau cymdeithasol yn teithio cyn belled â Singapore ac Awstralia ac mae’r cyfryngau ledled y byd wedi bod yn darlledu am y stori.

O ganlyniad mae’r castell wedi mwynhau cynnydd o 8,000 o ymwelwyr o gymharu â’r adeg yma’r llynedd a heidiodd 2,100 o ymwelwyr drwy’r gatiau ar 2 Hydref ar y diwrnod roedd Seland Newydd yn chwarae yn erbyn Georgia yn Stadiwm y Mileniwm.

Fanzone Cwpan Rygbi'r BydAtyniad arall i ymwelwyr yw’r Ardal Cefnogwyr Caerdydd – yr enwog Fanzone – ar faes Parc yr Arfau. Dyma’r ardal cefnogwyr mwyaf poblogaidd o’r holl ddinasoedd sy’n cynnal y twrnamaint gyda dros 100,000 o ymwelwyr hyd yn hyn.

Bydd y Fanzone ar agor unwaith eto penwythnos nesa, gan roi cyfle i gefnogwyr wylio gêm hollbwysig Cymru yn erbyn De Affrica ar y sgrin fawr, a’r gêm rhwng Ffrainc a Seland Newydd fydd yn cael ei chwarae drws nesa’ yn Stadiwm y Mileniwm.

Mi fydd hi ar agor am y tro olaf ar ddydd Sul ar gyfer y gêm rhwng Iwerddon a’r Ariannin yn Stadiwm y Mileniwm, ac yna Awstralia yn erbyn yr Alban.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma