Ymlaen yr Adar Gleision!

9 Gorffennaf 2014

Yn galw ar holl gefnogwyr yr Adar Gleision … Mae Amgueddfa Stori Caerdydd yn dathlu hanes Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd gyda digwyddiad arbennig fydd yn cynnwys pytiau o hen ffilmiau archif prin, arteffactau, lluniau a rhai gwesteion arbennig iawn.

Cynhelir y digwyddiad ‘O 1899 hyd heddiw: dathliad o hanes Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd’ yn yr Amgueddfa nos Fercher 23 Gorffennaf am 7pm. Nod y digwyddiad yw codi arian i gynorthwyo gwaith dysgu ac allgymorth cymunedol yr Amgueddfa.

Meddai Victoria Rogers, Rheolwr yr Amgueddfa : “Gan fod Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi cael cymaint o effaith ar hunaniaeth a threftadaeth y ddinas, mae hi ond yn briodol i ni ddathlu hynny.  Rydym yn ffodus iawn fod Richard Shepherd, hanesydd ac archifydd y Clwb, mor garedig â chytuno i sôn am hanes y clwb yn y digwyddiad.

“Mae rhai projectau gwych ar y gweill gennym eleni, er enghraifft, rydym yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Dinas Caerdydd ar broject i bontio’r cenedlaethau, gan roi’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen ar gefnogwyr ifanc i gyfweld â chefnogwyr hŷn a chofnodi eu hatgofion, a bydd y digwyddiad codi arian hwn yn ein galluogi i barhau i weithio ar brojectau o’r fath.”

Mae tocynnau ar gael am bris cynnar arbennig o £12.50 i gefnogwyr yr Adar Gleision. I brynu’ch tocyn, ewch i’r Amgueddfa yn yr Hen Lyfrgell, e-bostiwch storicaerdydd@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 2078 8334 (Llun-Gwe) neu 2087 3573 (Llun-Sul).

Am ragor o wybodaeth ewch i www.storicaerdydd.com

Stori Caerdydd

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma