Y mosg Al-Manar a leolir yng nghefn yr adeilad.

Anwen Jones

Ymgysylltu ag Islam: Ymwelwch â Fy Mosg

4 Mawrth 2016

Gan Anwen Jones

Fis diwethaf cafodd yr ail ddiwrnod agored ‘Ymwelwch â Fy Mosg’ ei gynnal. Roedd y digwyddiad, a drefnwyd gan Gyngor Mwslimaidd Prydain, yn ymwneud ag 11 mosg o Gymru gan gynnwys 4 yng Nghaerdydd.

Yn ôl Cyngor Mwslimaidd Prydain, pwrpas y dydd oedd darparu llwyfan i Fwslimiaid i estyn allan at y gymuned ac egluro eu ffydd wrth uno cymdogion. Yn sgil yr ymosodiadau terfysgol a drefnwyd gan ISIS yn ystod y misoedd diwethaf, dywed y Cyngor Mwslimiaid Prydain fod yn bwysig i’r grefydd ymgysylltu gyda chymunedau tu hwnt i benawdau negyddol papurau newyddion.

Rwy’n byw yn agos iawn i ganolfan Al-Manar, sef y mosg cyntaf yng Nghymru a oedd wedi cofrestru i gymryd rhan yn y digwyddiad ar y 7fed o Chwefror. Mae mosg Al-Manar yn brysur iawn drwy gydol yr wythnos ac yn un o fosgiau hynaf Cymru. Cafodd ganolfan Al-Manar eu sefydlu yn 1992 oherwydd y gymuned fawr o Fwslimiaid sydd yn byw yng Nghaerdydd.

Mae mosg Al-Manar wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar oherwydd gwnaeth dau berson oedd yn mynychu’r mosg mynd allan i Syria i ymladd. Mewn datganiad i’r wasg, dywedodd llefarydd ar ran y mosg ei brif amcanion yw addysgu’r cyhoedd am Islam a darparu cyfleusterau ar gyfer addoliant. Yn y datganiad mae canolfan Al-Manar yn gwrthwynebu mynd i Syria i gymryd rhan mewn brwydr arfog ac yn datgan fod nhw yn cydweithio gyda mosgiau eraill i wrthod safbwyntiau a syniadau eithafol.

Dywedodd Mohammed Alamgir, Cyfarwyddwr Prosiectau ar gyfer Cyngor Mwslimaidd Cymru, roedd y diwrnod yn llwyddiant a’r “digwyddiad mwyaf poblogaidd” maen nhw erioed wedi cynnal. Gwnaeth tua 150 o bobl ymweld â mosg Al-Manar yn ogystal â’r cynghorydd Phil Bale. Yn ôl Alamgir, “roedd y dydd wedi caniatáu pobl sy’n byw yn yr ardal ond nid wedi ymweld â mosg i ddysgu am yr hyn sy’n digwydd y tu mewn” ac wedi “torri lawr ystrydebau a gwneud perthnasau newydd.”

Yn ogystal â’r diwrnod yma mae mosgiau ar draws y wlad gyda pholisi drws agored. Trwy gydol y flwyddyn mae sgyrsiau chwarterol yn cael eu cynnal lle mae Iddewon, Christnogion, Hindŵiaid a Mwslimiaid yn ymweld ag mosgiau ar gyfer sgyrsiau rhyng-ffydd. Mae mosgiau ar draws y wlad hefyd yn cynnal diwrnodau agored ar gyfer ysgolion gyda dros 100 o ymwelwyr o’r byd academaidd. Dywed mosg Al-Manar eu bod yn teimlo gyfrifoldeb tuag at y gymuned leol, yn enwedig pobl ifanc, ac yn cynnal rhaglenni rhyngweithiol gyda chynghorwyr lleol i fynd i’r afael â materion fel ideolegau eithafol.

Hysbysebir polisi drws agored Al-Manar tu allan i’r adeilad lle mae baner yn hongian gyda’r cwestiwn ‘Are you curious about Islam?’ Yn ystod yr wythnos gallwch ymweld â’r mosg rhwng 12y.h.-5y.h. am daith dywys. Mae’r cynllun hyn wedi bod yn rhedeg am dros dair blynedd i annog pobl i ddod mewn a gofyn cwestiynau. Mae ymwelwyr hefyd yn derbyn bag llawn llenyddiaeth er mwyn cefnogi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r grefydd.

Baner

Am fwy o wybodaeth am gymuned Fwslimaidd Caerdydd ewch i: http://muslimcouncilwales.org.uk/

#YmwelwchFyMosg #YmgysylltuAgIslam #CyngorMwslimaiddCymru

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma