Ymgyrch yn erbyn recriwtio mewn ysgolion

7 Chwefror 2015

Datganiad gan Gymdeithas Y Cenhedloedd Unedig.

Mae cangen Caerdydd o gymdeithas y Cenhedloedd Unedig yn cynnal digwyddiad ar Chwefror 12fed yn erbyn y modd y mae’r lluoedd arfog yn cael mynd i mewn i ysgolion i siarad â phlant am recriwtio.

Mae nhw’n ymgyrchu i newid y gyfraith sydd yn ymwneud gyda’r modd y mae personel y Weinyddiaeth Amddiffyn yn medru mynd i fewn i ysgolion a siarad â phlant dan 18 oed am gyrfa yn y fyddin .

Fe gynhelir y digwyddiad yn Y Deml Heddwch, Caerdydd am 7yh ar Chwefror 12ed, sef dyddiad Diwrnod Llaw Goch, diwrnod blynyddol sydd wedi ei noddi gan Y Cenhedloedd Unedig fel diwrnod i gydnabod trallod  plant sy’n filwyr o gwmpas y byd.

”Mae mynediad yn rhad ac am ddim ac fe fydd croeso cynnes i bawb. Y gŵr gwadd yw David Petersen, cerflunydd y ddraig yn Mametz Wood sy’n coffhau y milwyr Cymreig a fu’n brwydro yn y Somme. Mae David Petersen yn fab i’r pencampwr bocsio  Jack Petersen ac yn gyflwynydd teledu.

Y cerflunydd a'r darlledwr David Petersen

Y cerflunydd a’r darlledwr David Petersen

Ar Orffennaf 1af 2012 fe welwyd lansio yr ymgyrch bresennol yng Nghymru yn erbyn recriwtio milwrol yn ein ysgolion. Mae e-betisiwn a arweiniwyd gan Gymdeithas Y Cymod wedi bod drwy y cam Pwyllgor yn Y Cynulliad, ac fe fydd dyfarniad yn ystod yr wythnosau nesaf.

Fe fydd cyfle hefyd i fynychwyr y noson yn Y Deml Heddwch i wrando ar gyflwyniad gan ForcesWatch, fydd yn ymhelaethu ar y ffeithiau ynghylch feithiau  recriwtio milwrol yn ysgolion Cymru.”

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma