Ymgyrch TAG: Gig arbennig i godi ymwybyddiaeth

3 Mawrth 2014

gan Llinos Williams

Bydd gig arbennig yn Grangetown nos Wener yma, y 7fed i Fawrth i godi ymwybyddiaeth o Ymgyrch TAG – Ymgyrch i alw ar Gyngor Caerdydd a Chynulliad Cymru i gadw eu haddewid i agor Ysgol Gymraeg i Grangetown a Threbiwt.

Ar hyn o bryd caiff plant Grangetown a Butetown eu gwasanaethu’n arbennig o wael gan addysg cyfrwng Cymraeg. Mae’n rhaid i rai, gan gynnwys llawer sy’n byw mewn ardal Cymunedau’n Gyntaf, wynebu teithiau o hyd at 8 milltir y dydd heb unrhyw gymorth ariannol ar gyfer trafnidiaeth.

Kizzy Crawford

Kizzy Crawford

Mae hyn yn gwneud ymrwymiad y Cyngor wrth ddarparu ‘ysgolion lleol i blant lleol’ yn destun gwawd. Mae diffyg darpariaeth o’r fath, mewn ardal sy’n gartref i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn annerbyniol. Mae’r ymgynghoriad newydd yn anwybyddu ffigurau’r cyfrifiad diwethaf sy’n dangos cynnydd yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn Butetown a Grangetown o 1006 (2001) i 2795 (2011), ymhlith y 5 cynnydd uchaf yng Nghymru.

Mae ystadegau’r Cyngor ei hun ar gyfer Grangetown yn dangos na fydd unrhyw ddiffyg o ran lleoedd cyfrwng Saesneg yn Medi 2015, ond y bydd diffyg sylweddol o leoedd cyfrwng Cymraeg. Mae’r cyngor wedi torri’r addewid o ysgol cyfrwng Cymraeg newydd ar gyfer Grangetown a thrwy hynny yn methu yn eu dyletswydd i gwrdd ag anghenion addysgol ein plant.

Mae’r frwydr felly yn parhau, ac i godi ymwybyddiaeth o’r ymgyrch mae rhai o gerddorion amlycaf Cymru yn dod at ei gilydd mewn noson arbennig ar nos Wener. Bydd y gig yn cael ei chynnal yn y Lyndon Social Club ar Clare Road – lleoliad diarth i lawer, ond gyda pheint ond yn £2, ella wir mai fan hyn fydd y lle i fod o hyn allan!

Yn perfformio set DJ arbennig bydd aelod o’r Super Furry Animals, Cian Ciaran a rhyddhaodd ei ail albwm unigol “They Are Nothing Without Us” y llynedd. Mae Cian wedi datgan ei gefnogaeth i’r ymgyrch eisoes, gan daro ar agwedd negyddol y cyngor mewn erthygl ddiweddar yn ‘The Cardiffian.’

Bydd Llwybr Llaethog hefyd yn perfformio set DJ yn y Lyndon. Band arbrofol  Cymraeg yw Llwybr Llaethog, sy’n cymysgu genres megis dub, electronica, reggae, hip hop a pync yn eu cerddoriaeth.

Sefydlodd John a Kevs y band nol yn 1985, ac erbyn hyn mae’r ddau wedi rhyddhau 6 sengl a 11 albwm gan gynnwys eu casgliad diweddara o ganeuon dub-reggae ‘Dub Cymraeg’.

Mwy o wybodaeth am Llwybr Llaethog yma.

Hefyd yn perfformio bydd Kizzy Crawford. Cymraes gyda chefndir Bajan yw Kizzy Crawford. Dechreuodd gyrfa Kizzy dim ond dwy flynedd yn ôl, ond yn ystod y ddwy flynedd diwethaf mae’r gantores ifanc wedi datblygu soffistigeiddrwydd ymhell tu hwynt i’w hoedran yn ei cherddoriaeth, ei hysgrifennu a’i pherfformiadau.

Ei huchelgais fel artist yw gwneud ei marc yn ddwyieithog yn y genres jazz a soul. Enillodd Kizzy Brwydr y Bandiau Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2013, ac ers hynny mae’r gantores wedi cael cydnabyddiaeth am ei gwaith ar draws Cymru a thu hwnt gyda’i cherddoriaeth yn cael ei chwarae yn rheolaidd ar BBC Radio Wales.

I gael blas ar gerddoriaeth Kizzy cerwch draw i’w thudalen soundcloud.

Bydd y cerddor ifanc Tom ap Dan hefyd yn perfformio yn y Lyndon i gefnogi’r ymgyrch. Yn wreiddiol o Felinheli mae Tom bellach yn astudio yng Nghaerdydd. Bydd Tom yn cyflwyno set o ganeuon acwstig, gyda naws blŵs amrwd.

I gael blas ar ganeuon bachog Tom ap Dan cerwch draw i’w dudalen soundcloud.

Da chi, peidiwch â cholli allan ar y wledd yma o gerddorion a DJ’s – dewch draw i’r Lyndon am 19:30, nos Wener. Pris mynediad ond yn £6, gyda thocynnau ar y drws.

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar yr ymgyrch dilynwch @ymgyrchtag | Facebook: Ymgyrch TAG

GIG YMGYRCH TAG + tom ap dan

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma