Ymgynghoriad ar Ysgol Gynradd Gymraeg yn Ne Caerdydd

21 Ionawr 2015

Bydd Cabinet Cyngor Dinas Caerdydd yn cymeradwyo argymhelliad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i fodloni’r galw cynyddol am addysg gynradd Gymraeg a Saesneg ym mhedair ward Butetown, Treganna, Grangetown a Glan-yr-afon.

Mae’r Cyngor wedi defnyddio canlyniadau’r gweithgareddau ymgysylltu a gynhaliwyd cyn yr ymgynghoriad y llynedd i gynnig nifer o opsiynau i ddarparu mwy o leoedd mewn ysgolion Cymraeg a Saesneg yn yr ardal.

Byddai’r ymgynghoriad yn agor ddechrau’r haf ar y cynigion canlynol:

Opsiwn 1
Cyfrwng Cymraeg:
• Sefydlu ysgol gynradd â 2 ddosbarth mynediad a meithrinfa ar dir ger Ysbyty Hamadryad (1 dosbarth mynediad yn ehangu i 2 ddosbarth mynediad)

Cyfrwng Saesneg:
• Ysgol gynradd newydd â 2 ddosbarth mynediad a meithrinfa ar safle Ysgol Gynradd Sant Cuthbert, ac ehangu Ysgol Gynradd Parc Ninian gan 1 dosbarth mynediad neu
• Ysgol gynradd newydd â 2 ddosbarth mynediad a meithrinfa ar safle Ysgol Gynradd Sant Cuthbert, ac ehangu Ysgol Gynradd Mair Ddihalog gan 1 dosbarth mynediad neu
• Ehangu Ysgol Gynradd Parc Ninian gan 1 dosbarth mynediad ac ehangu Ysgol Gynradd Mair Ddihalog gan 1 dosbarth mynediad, neu
• Ysgol gynradd newydd â 2 ddosbarth mynediad ar safle Canolfan Hamdden Channel View

Opsiwn 2
• Sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd â 2 ddosbarth mynediad a meithrinfa ar ran o safle Canolfan Hamdden Channel View, a
• Sefydlu ysgol gynradd Saesneg newydd â 2 ddosbarth mynediad ar dir ger Ysbyty Hamadryad (1 dosbarth mynediad yn ehangu i 2 ddosbarth mynediad)

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau, y Cynghorydd Julia Magill:

“Bu’r gweithgareddau ymgysylltu a gynhaliwyd cyn yr ymgynghoriad y llynedd yn llwyddiannus iawn o ran llywio’r opsiynau rydyn ni’n eu cyflwyno ar gyfer yr ymgynghoriad.

“ Mae bodloni’r galw am leoedd cynradd Cymraeg a Saesneg yn y pedair ward yn rhan allweddol o’n hymrwymiad parhaus i gynnig addysg o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc Caerdydd.

“Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn rhoi’r cyfle i bobl ddweud eu dweud a bydd y canlyniadau’n ein helpu i lywio’r cynlluniau i gynnig mwy o leoedd Cynradd yn Butetown, Treganna, Grangetown a Glan-yr-afon cyn dod i benderfyniad terfynol.”

Dan y cynigion hyn, y gobaith yw y byddai’r ddarpariaeth Gymraeg a Saesneg newydd yn agor ym mis Medi 2017, gyda threfniadau dros dro ar waith i fodloni’r galw o fis Medi 2015.

Bydd y Cabinet yn cwrdd ddydd Llun 26 Ionawr. Mae’r adroddiad llawn yn cynnwys yr holl opsiynau sy’n cael eu cynnig ar gael i’w weld ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk/cyfarfodydd.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma