Ymgynghoriad Cymunedol ar Hyb Newydd

17 Chwefror 2015

Mae pobl yn y Tyllgoed yn cael y cyfle i lunio darpariaeth gymunedol y dyfodol yn yr ardal.

Cynhelir ymgynghoriad a fydd yn para bythefnos i glywed safbwyntiau’r gymuned ar pa wasanaethau a gweithgareddau y dylid eu cynnig yn yr hyb newydd arfaethedig, rhan o raglen Hybiau llwyddiannus Cyngor Dinas Caerdydd sydd â’r nod o wella ac ehangu gwasanaethau mewn ardaloedd cymdogaeth â blaenoriaeth.

Mae’r cynnig yn cynnwys darparu gwasanaethau cymunedol a phartner yn adeilad Llyfrgell y Tyllgoed, gyda mân addasiadau i’r adeilad.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dechrau ddydd Llun, 23 Chwefror gyda chyfres o sesiynau galw heibio yn yr ardal lle bydd swyddogion y Cyngor wrth law i esbonio mwy am y cynnig.

I ddysgu mwy am y cynigion, dewch i:

Llyfrgell y Tyllgoed

Dydd Llun 23 Chwefror, 10am – 5pm

Dydd Iau 26 Chwefror, 5pm – 7pm

Dydd Sadwrn 28 Chwefror, 10am – 1pm

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

Dydd Gwener 27 Chwefror, 9am – 12pm

Mae arolwg ar-lein hefyd ar gael o ddydd Llun, 23 Chwefror yn http://www.surveys.cardiff.gov.uk/HybyTyllgoed. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r arolwg yw dydd Llun, 9 Mawrth.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma