Ymgynghoriad ar Addysg yn Ystum Taf a’r Cyffiniau

19 Chwefror 2015

Fel rhan o ymgynghoriad cyhoeddus ar ddarparu lleoedd cynradd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg yn Ystum Taf a’r cyffiniau, bydd cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau galw heibio yn dechrau’r wythnos nesaf.

Mae’r Cyngor wedi nodi tri opsiwn posibl ar gyfer y ddarpariaeth hon ac mae’n ceisio barn y gymuned ar yr opsiynau hyn. Y cynigion yw:

  • Cadarnhau Ysgol Gynradd Gabalfa yn ysgol ag un Dosbarth Mynediad (un dosbarth o 30 o blant) gyda 48 lle meithrin rhan amser o fis Medi 2017
  • Sefydlu Ysgol Glan Ceubal yn barhaol ar ei safle presennol yn Colwill Road, Gabalfa, CF14 2PQ gydag un dosbarth mynediad o fis Medi 2016
  • Estyn ystod oedran Ysgol Glan Ceubal o 4-11 i 3-11 a fyddai’n golygu bod angen sefydlu 48 lle meithrin rhan amser o fis Ionawr 2016

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn rhedeg tan 25 Mawrth a bydd yn cynnig cyfle i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a gaiff eu hystyried pan fydd y Cyngor yn penderfynu ar y ffordd ymlaen.

Mae cyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau galw heibio wedi’u trefnu i esbonio’r cynigion a rhoi cyfle i’r cyhoedd ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau y bydd y Cyngor yn eu nodi.

Dyddiadau Cyfarfodydd/Sesiynau Galw Heibio yr Ymgynghoriad:

  • Cyfarfod Cyhoeddus Dydd Mawrth 17 Mawrth 6.30 – 8.30pm Canolfan Gymunedol Gabalfa, Colwill Road
  • Sesiwn Galw Heibio Dydd Mercher 25 Chwefror 10.00 – 12.00pm Llyfrgell Ystum Taf
  • Sesiwn Galw Heibio Dydd Mawrth 03 Mawrth 5.00 – 7.00pm Llyfrgell Ystum Taf

Yn ogystal, caiff gweithdai eu trefnu gyda phlant lleol o oedran cynradd i roi cyfle iddynt ofyn cwestiynau, dysgu mwy am y cynnig a rhoi eu barn.

Dysgu mwy a dweud eich dweud

Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen ymgynghori ar wefan Cyngor Dinas Caerdydd a chwblhau’r ffurflen ymateb ar-lein. Fel arall, gallwch anfon eich barn yn y ffyrdd canlynol:

Cofiwch fod yn rhaid i unrhyw sylwadau a anfonir yn ysgrifenedig neu drwy e-bost hefyd gynnwys enw llawn a chyfeiriad post llawn yr unigolyn sy’n cyflwyno’r sylwadau.

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ymatebion yw 25 Mawrth ac ni all unrhyw ymatebion sy’n dod i law ar ôl y dyddiad hwn gael eu hystyried gan y Cyngor.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma