Ymgynghori ar Strategaeth Barcio Newydd

11 Tachwedd 2015

Mae Dinas Caerdydd yn ymgynghori â’r cyhoedd ynglŷn â’i Strategaeth Barcio newydd. 

Mae modd i bobl Caerdydd fynegi barn drwy fynd i wefan Cadw Caerdydd i Symud:

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd, y Cynghorydd Ramesh Patel: 

“Mae Caerdydd yn ddinas sy’n prysur dyfu, ac mae’n denu nifer sylweddol o weithwyr sy’n teithio iddi o’r ddinas-ranbarth bob dydd. Yn ogystal â hynny, mae’r ddinas yn gyrchfan flaenllaw o ran twristiaeth a gweithgareddau hamdden.

“Mae ein strategaeth barcio newydd yn ceisio rhoi cynllun hyblyg ar gyfer trin y beichiau hyn ar y rhwydwaith traffig a’r effaith mae hynny’n ei chael ar fywyd bob dydd yn y ddinas. 

“Bydd adborth pobl Caerdydd yn ystod y cyfnod ymgynghori yn ein helpu i sicrhau ein bod wedi dewis y dull cywir o weithio tuag at gyrraedd ein nod, sef sicrhau mai Caerdydd yw’r brifddinas orau i fyw ynddi yn Ewrop.”

Bydd y cyfnod ymgynghori’n para tan 16 Rhagfyr 2015

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma