Ydy artistiad Cymraeg yn “chwarae’n saff”?

22 Tachwedd 2014

Ydy Cymru yn mwynhau ei hawl i ryddid mynegiant artistig? Dyma’r pwnc fydd dan sylw yng nhanolfan Chapter nos Iau Tachwedd 27ain.

Yn ôl y sylwadau sydd eisoes wedi dechrau mewn cyfres o drafodaethau ar lein gan #ArtFreedomWales, mae artistiaid o Gymru wedi cynnig safbwyntiau diddorol gan gynnwys y gantores Lisa Jen sy’n cyhuddo Cymru o “chwarae’n saff” a’r dramodydd Tim Price yn nodi ei bryderon fod Cymru yn “genedl o dan warchae Lloegr.”

Bydd artistiaid o Gymru, gweithwyr yn y celfyddydau a lleisiau nodweddiadol o Gymru gyfan yn cwrdd  i ystyried sensoriaeth artistig ac yn archwilio os oes gan Gymru gyda’i hetifeddiaeth gelfyddydol falch, celfyddyd dwy-ieithog bywiog a chymuned glos, yr hyn sydd ei angen i fod yn ganolfan byd eang ar gyfer rhyddid mynegiant artistig.

Ymhlith y siaradwyr fydd Dai Smith (Cyngor Celfyddydau Cymru), Elen ap Robert (Pontio), John McGrath (National Theatre Wales), Lleucu Siencyn (Llenyddiaeth Cymru), David Anderson (Amgueddfa Cymru).

Dywedodd Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru “Mae’n sialens i ni yn y celfyddydau (yng Nghymru) i roi llais daearyddol amgenach i bobl fynegi eu hunain yn artistig. Fe ddylai’r celfyddydau berthyn a bod yn fuddiol i fywyd pob dydd pawb.”

Index on Censorship, sefydliad rhyngwladol sydd yn hybu a gwarchod yr hawl i ryddid mynegiant, sydd yn cynnal y digwyddiad. Wedi ei ysbrydoli gan y bardd Stephen Spender, sefydlwyd Index yn 1972 i gyhoeddi’r straeon nad oedd yn cael ei rhannu ynglŷn â’r hyn oedd yn digwydd tu ôl i’r Llen Haearn a thu hwnt.

Dywedodd Jodie Ginsberg, Prif Weithredwraig Index, “ Mae Gwrandawiad Rhyddid Mynegiant i Gymru yn gyfle i leisiau amrywiol sydd yn creu tirwedd gelfyddydol gyfoethog Cymru ddod at ei gilydd, nid yn unig i ddathlu ei hanes ond hefyd i ystyried sut mae meithrin y celfyddydau a gwarchod rhyddid mynegiant yn y 21ain Ganrif”

Am fwy o wybodaeth  cliciwch yma.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

chris yn dweud:

Os na chafodd Dave “Datblygu” Edwards wahoddiad i siarad, mae’n amlwg bod “chwarae’n saff” yn annatod i’r celfyddydau Cymreig