Y Sioe Flodau yn agor ei drysau fory

16 Ebrill 2015

Datganiad i’r wasg   

Mae Sioe Flodau Cymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS) Caerdydd yn paratoi ar gyfer blwyddyn ragorol arall wrth iddi ddychwelyd i Barc Bute y ddinas o ddydd Gwener, yr 17eg i ddydd Sul, y 19eg o Ebrill.

Marciodd y sioe ei 10fed pen-blwydd ‘llynedd, a gwelodd filoedd o ymwelwyr yn mynychu’r digwyddiad blodau ysblennydd yn y maes sioe syfrdanol sy’n amgylchynu Castell Caerdydd.

Mae’r Sioe Flodau, a drefnir gan y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, yn tynnu ynghyd y gorau o arddio Cymru ac mae’n crisialu cyffro’r gwanwyn.

A hithau’n amrywio o arddwyr brwd a selogion y byd blodau i deuluoedd sy’n chwilio am ddiwrnod allan llawn hwyl, mae gan y sioe apêl gyffredinol ac mae wedi hen ennill ei phlwyf fel dyddiad allweddol yng nghalendr digwyddiadau’r ddinas.

Bydd maes y sioe, sy’n denu dros 20,000 o bobl bob blwyddyn, yn gyforiog o flodau’r gwanwyn a bydd yn cynnwys arddangosfeydd gan 54 o blanhigfeydd gorau’r Deyrnas Unedig.

Yn agor y themâu allweddol am eleni y mae ‘Step into Spring’, fydd yn arddangos rhyfeddodau’r tymor newydd, gydag arddangosfeydd tymhorol godidog yn y Babell Flodeuog, Pentref Planhigion, Gerddi’r Sioe ac arddangosfa o ddarluniadau gan fyfyrwyr ym Mhrifysgol De Cymru.

Bydd y thema ‘Simple Spaces: Amazing Places’, sydd â’r nod o ddangos sut y gellir gweddnewid hyd yn oed yr ardd leiaf i fod yn lle byw llawn ysbrydoliaeth, ymarferol a hawdd ei gynnal, yn cynnwys gardd gegin ffynci ar gyfer y garfan honno sy’n hoffi tyfu’u bwyd eu hunain, swyddfa yn yr ardd i ymlacio sy’n cynnig lle syml ond breuddwydiol i weithio ohoni, a hafan bywyd gwyllt i ddenu adar, pryfetach a draenogod.

Mae ‘Grow Together’ yn cwblhau themâu’r sioe, a bydd yn annog ymwelwyr i ddysgu, i ofyn cwestiynau ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol, beth bynnag fo’u hoed neu’u gallu.

 I’r rheiny sy’n chwilio am hobi newydd ar gyfer 2015 neu sy’n deisyf cynghorion ynglŷn â sut i fywiogi’u lleiniau presennol, bydd Mainc Potio’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yn cynnig y cyfle i ymwelwyr ofyn cwestiynau a chael cyngor gan y planhigfeydd sydd â’r wybodaeth.

Un o gyflwynwyr y BBC sydd hefyd yn arddwr enwog, Toby Buckland, fydd yn llywyddu Theatr Sgyrsiau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol, a bydd yn y sioe bob dydd, yn siarad am ei angerdd dros blannu a llywyddu arddangosfeydd.

Bydd ymwelwyr iau sydd yn eu helfen yn yr ardd yn gallu troi’u llaw at drefnu blodau a gwehyddu helyg, gallant fwynhau dringo coed, canfod ffosilau, peintio wynebau ac adrodd hanesion, yn ogystal â dod yn nes at natur ar y llwybr antur. Gall garddwyr iau sy’n dysgu’u crefft – a gaiff y fantais ychwanegol o gael mynd i mewn am ddim – hefyd ddysgu oddi wrth y creadigaethau llawn dychymyg yn arddangosfa flynyddol Cystadleuaeth Berfa Flodau Ysgolion.

Gall ymwelwyr hefyd bori trwy’r cynnyrch garddio gorau ar y farchnad, yn ogystal â gweld tros 30 o gynhyrchwyr crefftwrol lleol yn y Farchnad Amaethwyr a 40 o arddangoswyr crefftau, gydag adloniant a cherddoriaeth fyw i’w mwynhau trwy gydol y penwythnos.

Gan siarad am sioe eleni, dywedodd Katie Draper, Rheolwr Sioe yn Sioe Flodau Cymdeithas Arddwriaethol Frenhinol Caerdydd: “Mae’r sioe eleni yn mynd i fod yn gyforiog o syniadau ac ysbrydoliaeth ichi gnoi cil arnynt a’u defnyddio yn eich gardd eich hun – pa well syniad ar ôl y gaeaf na dod draw i weld a chael cyflenwad go dda o blanhigion prydferth o’n planhigfeydd sy’n fuddugol mewn cystadlaethau! Rwyf yn wirioneddol llawn cyffro i weld Gerddi’r Sioe gan ein bod wedi cael dyluniadau ardderchog fydd yn rhoi lle amlwg i’r doniau dylunio sydd gan Gymru i’w cynnig.”

I gael mwy o wybodaeth neu i brynu tocynnau o flaen llaw ar gyfer Sioe Flodau Cymdeithas Arddwriaethol Frenhinol Caerdydd, ewch i www.rhs.org.uk/cardiff.

Manylion

Amseroedd Agor

Dydd Gwener a dydd Sadwrn (17eg & 18fed): 10yb – 5.30yp

Dydd Sul (19eg): 10yb – 4.30yp

 Tocynnau ymlaen llaw: £8.50 (£7.50 i aelodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol)

Ar y Diwrnod: £12 (£10 i aelodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol)

Plant am ddim (iau nag 16)

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma