Y rownd gynderfynol i CLWB RYGBI

12 Ebrill 2014

 GAN CLWB RYGBI

Taith i’r canolbarth sydd o flaen Clwb Rygbi Cymry Caerdydd ddydd sadwrn yma, i wynebu Llandudno yn rownd gynderfynol Powlen Swalec. Mi fydd y gem yn dechrau am hanner awr wedi dau ar gae clwb rygbi COBRA ym Meifod. Un gem sydd rhwng y clwb ag ymweliad arall a stadiwm y mileniwm.

Unarddeg blwyddyn yn union i ddydd sadwrn yma fe gododd CRCC Cwpan Worthington Cymru ac mae’r garfan gyfan yn ysu am ddychwelyd i  gartref rygbi cymru.

Mi fydd dau fws yn neud y siwrne ar hyd yr A470 a nifer yn eu ceir i weld Geifr LLandudno yn cwrdd a Cymry y brifddinas. Adran 4 y de ddwyrain yn erbyn 2il adran y Gogledd. Tybed pwy fydd ar daith hwylus tuag adre? Y Gogs neu’r Hwntws? Er bod sawl gogleddwr yn ein tim ni! Pob hwyl i’r ddau dim ond dim ond un all fod yn fuddigol. Ymlaen Clwb Rygbi Cymry Caerdydd.

Fe fydd updates or sgor ar twitter y clwb @clwbrygbi

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma