Y Gymraeg yw’r Headliner yn Tafwyl

4 Gorffennaf 2015

Fel un o lysgenhadon Tafwyl , Huw Stephens fu wrthi yn gwneud araith yn ystod agoriad swyddogol yr Ŵyl eleni. Cyfweliad gan Hannah Pearce , myfyriwr Prifysgol Caerdydd a gohebydd yr ŵyl i Pobl Caerdydd.

Nethoch chi sôn yn eich araith mai’r Gymraeg yw Headliner Tafwyl felly pa mor bwysig yw Tafwyl i’r iaith Gymraeg?

Mae Tafwyl wedi dechrau o achos y Gymraeg. Gwnaeth Tafwyl ddechrau fel gŵyl fach yng Nghaerdydd ac er bod nifer o bobl yn siarad Cymraeg mae angen rhywbeth fel Tafwyl i highlighto hyn i atgoffa pobl bod miloedd yn siarad y Gymraeg a bod hi’n iaith fyw.

Ydy Tafwyl yn bwysig i ddiwylliant Cymru hefyd?

Mae’r ffaith bod Tafwyl yn digwydd yng nghanol y ddinas yn y castell a bod e am ddim a bod lot o gerddoriaeth a celf a bwyd mae’n beth wych. Mae’n wych bod rhywbeth yn digwydd yng nghanol Caerdydd achos Caerdydd yw prifddinas Cymru. Mae’n beth gwych i gael rhywbeth sy’n rhad ac am ddim yn y castell.

 Dyma’r tro cyntaf i Tafwyl gael ei gynnal dros ddeuddydd felly ydy hyn yn gam positif o ystyried y dyfodol i Tafwyl?

Mae’n beth positif iawn. Mae’n ŵyl uchelgeisiol ac mae’n wych bod cymaint o bobl yn cefnogi’r ŵyl.

Fel DJ adnabyddus ydych chi’n edrych ymlaen at y gerddoriaeth yn nes mlaen?

Fi wir yn edrych mlaen at y gerddoriaeth. Mae na lineup cryf o fandiau mawr a bandiau newydd yn chwarae, o legends fel Geraint Jarman o Gaerdydd i bobl newydd fel Aled Rheon o Gaerdydd hefyd felly mae’n lineup bril.

Ydych chi’n credu bod Tafwyl yn rhoi cyfleoedd i gerddorion newydd?

Ydy mae’n wych. Mae na gymaint o gigs nawr i fands newydd i chwarae o amgylch Cymru fel y Steddfod felly mae cael Tafwyl yn rhan o’r calendr yn beth gwych i gael artistiaid newydd i gael eu clywed.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma