Y Gymraeg a Gwasanaethau Iechyd a Gofal

29 Ionawr 2016

Datganiad gan Llywodraeth Cymru

Mae gan y cyhoedd gyfle i ddweud eu dweud ynglŷn a gwasanaethau iechyd a gofal yn Ne Cymru mewn cyfarfod cyhoeddus.

Mae gan Lywodraeth Cymru ymrwymiad i gryfhau gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol i wella ansawdd y gwasanaethau a ddarperir i siaradwyr Cymraeg.

Rydym yn cynnal digwyddiad ymgynghori :

Dydd Mawrth, 2 Chwefror am 9:45am – 12:30pm yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.  

Mae’n agored i staff meddygol, cleifion ac aelodau’r cyhoedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu e-bostiwch:

mwynageiriau.morethanjustwords@cymru.gsi.gov.uk

gyda’ch manylion cyswllt  a’ch dewis iaith.

Fframwaith strategol olynol ‘Mwy na geiriau… i gryfhau gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol.

Diwedd y cyfnod ymgyhori:28/02/16

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma