Y Ganolfan yn gofyn “Beth sy’n eich Ysbrydoli”?

7 Awst 2015

Mae Canolfan Mileniwm Cymru’n mynd ar daith dros yr wythnosau nesaf ac yn holi artistiaid Cymru “Beth sy’n eich ysbrydoli?”

Fel rhan o Ar Waith Ar Daith, chwedl Gymreig o hud a lledrith, mae bws Awen wedi cychwyn ar daith bedair wythnos o amgylch Cymru.

Dechreuodd y daith yn yr Eisteddfod Genedlaethol a bydd yn cyrraedd ei hanterth gyda diweddglo mawreddog y tu allan i’r Ganolfan ar ddydd Sadwrn 12 Medi.

Bydd tîm Bws Awen – sy’n cynnwys offer recordio a llwyfan – yn ffilmio amrywiaeth eang o ymatebion creadigol, gan weld beth sy’n ysbrydoli artistiaid Cymru.

Bydd yr ymatebion yn cael eu darlledu yn y ‘Pair Awen’ a fydd i’w weld yng nghyntedd Canolfan Mileniwm Cymru tan 12 Medi.

Bydd y bws yng Nghaerdydd ar 29 a 31 Awst, a daw taith Bws Awen i ben am 7:30pm ar 12 Medi y tu fas i Ganolfan Mileniwm Cymru gyda diweddglo Ar Waith Ar Daith – digwyddiad awyr agored mawreddog, ar raddfa fawr, gyda gorymdeithio, dawnsio, taflunio, straeon, cerddoriaeth, pyrotechneg a dros 600 o bobl yn cymryd rhan.

Gallwch wylio’r cyfan drwy syllu i mewn i’r Pair Awen yng nghyntedd Canolfan Mileniwm Cymru, neu gallwch ddilyn y daith ar-lein yn www.arwaithardaith.com a thrwy dilyn yr hashnod #Awen2015. I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad ar Fedi 12 ewch i https://www.facebook.com/events/1478998532412127/

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma