Y Dinesydd ar ei newydd wedd

10 Ebrill 2014

gan Bryan James ar ran Pwyllgor Y Dinesydd

“Pleser yw cyflwyno’r Dinesydd ar ei newydd wedd. Mae ar werth heddiw , Ebrill 10fed. A gobeithio y bydd yn plesio pawb o’n darllenwyr.

Mae gan Y Dinesydd logo newydd, cyfoes a thrawiadol, a diolch i Aron Evans am y gwaith dylunio. Ond yn  ogystal â logo fe fydd gennym eitemau newydd bob mis gan gynnwys Beti George yn dwued ei dweud yn ‘Whalu Meddilie’, Falmai Griffiths yn holi trigolion diddorol y ddinas yn ei cholofn ‘Nabod Ein Pobol’, Lowri Cooke, yn ‘Cerdyn Post’, yn mynd ar drywydd pobl o Gaerdydd sy, erbyn hyn, yn ‘byw bant’ a Suzanne Condon yn ein cadw mewn cysylltiad â’r hyn sy’n digwydd ym myd y dysgwyr yn ein dinas.   A diolch, wrth gwrs, i’n holl gyfranwyr arferol. “

Felly beth am ddod yn un o ddarllenwyr Y Dinesydd eleni ?

O fis Ebrill ymlaen hefyd fe fydd cam mentrus arall wrth i’r papur bro hynaf yng Nghymru fynd ar lein.  Os hoffech fanteisio ar hyn, cysylltwch â Huw Jones ar huwgybuw@aol.com  ac yna fe gewch chi ddolen newydd bob mis i agor eich copi digidol. (Manylion Talu isod) 

Neu os yw’n well ’da chi ddarllen copi caled, gallwn drefnu i chi gael copi mewn man sy’n gyfleus i chi. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’n prif ddosbarthwr, Huw Jones, ar huwgybuw@aol.com

Mae gwefan Y Dinesydd hefyd wedi cael ei diweddaru, ac yno cewch ddarllen ôl-rifynnau – neu gysylltu â ni. Croeso mawr i chi anfon eich storïau a’ch negeseuon aton ni ar www.dinesydd.com 

Byddai Pwyllgor y Dinesydd yn falch o gael adborth wrthoch chi, ein darllenwyr, ynghylch y datblygiadau hyn ac, wrth gwrs, unrhyw awgrym ynghylch sut y gellid gwneud y Dinesydd yn fwy deniadol i chi. ”

Manylion talu, gallwch drosglwyddo £10 i: Cod Didoli: 60-16-48,  Rhif y Cyfrif: 56401388   neu anfon siec i’r Dinesydd yn 22 Blaen-y-coed, Radur, Caerdydd CF15 8RL

 

 

 

            Bryan James ar ran y Pwyllgor

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma