Y Cynulliad ar frig rhestr cyflogwyr hoyw-gyfeillgar Cymru

15 Ionawr 2014

 Cyflogwyr o Gymru yw un o bob deg o 100 Gorau Stonewall

Heddiw mae elusen Stonewall yn cyhoeddi ei rhestr o 100 Cyflogwr Gorau 2014, sy’n arddangos cyflogwyr gorau Prydain ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw a deurywiol. Mae cwmni Gentoo yn cyrraedd y brig fel cyflogwr mwyaf hoyw-gyfeillgar 2014; mae’r ail safle yn mynd i Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Gwasanaeth Iechyd Gwladol Swydd Nottingham, a’r trydydd i gwmni’r Co-operative.

Yng Nghymru, enwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Sector Cyhoeddus Gorau, a banc Barclays yn Gyflogwr Sector Preifat Gorau.

Roedd Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu De Cymru yn safle 19 yn y rhestr, a nhw yw’r heddluoedd uchaf eu sgôr yng ngwledydd Prydain.

Bydd holl ganlyniadau Cyflogwyr Gorau Stonewall 2014: Y Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni heno (Ionawr 15) yn oriel Tate Britain, gyda chefnogaeth garedig cwmni cyfreithiol Freshfields Bruckhaus Deringer. Bydd dathliad o lwyddiant cyflogwyr Cymru yn digwydd ar 23 Ionawr, gyda chefnogaeth garedig cwmni cyfreithiol Eversheds.

Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, “Mae cyfraniad aelodau Stonewall Cymru o ran siapio profiad bywyd mwy cynhyrchiol i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol wir yn gwneud gwahaniaeth. Rydyn ni’n gwybod hyn, achos mae’r Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle yn ei fesur.”

Rydw i’n falch iawn o’r ffaith mai cyflogwyr o Gymru yw deg o’r 100 cyflogwr gorau yn y Deyrnas Unedig. Er gwaetha’r pwysau economaidd mae’r cyflogwyr yma’n dangos bod buddsoddi mewn cydraddoldeb yn bwysicach nag erioed.”

Dywedodd Y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru “Rydyn ni wrth ein boddau o gael ein cydnabod fel Cyflogwr Sector Cyhoeddus Gorau Cymru gan Stonewall Cymru. Mae’r wobr yn cydnabod ymrwymiad parhaus y Cynulliad i gydraddoldeb lesbiaidd, hoyw a deurywiol, fel cyflogwr ardderchog ac fel sefydliad sy’n ymgysylltu â phob cymuned yng Nghymru ac yn eu cynrychioli.”

Dywedodd Valerie Soranno Keating, Prif Swyddog Gweithredol Barclaycard a Noddwr Byd-Eang yr Agenda Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol: “Fel Arweinydd Byd-eang agenda Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Barclays, rwy’n ymrwymedig i sicrhau mai Barclays yw’r banc i fynd iddo ar gyfer cwsmeriaid, cleientiaid a chydweithwyr o bob cefndir. Mae cael ein cydnabod fel ‘Cyflogwr Sector Preifat Gorau’ Stonewall Cymru 2014 yn cadarnhau’r cynnydd rydyn ni’n dal i’w wneud o ran cefnogi ac ymgysylltu â’r gymuned LHD a T. Mae gan Barclays bartneriaeth hirsefydlog gyda Stonewall ledled Prydain, ac mae’r wobr yma yn destament i bresenoldeb cynyddol Barclays yng Nghymru a’r gwaith a’r gefnogaeth hanfodol mae Rhwydwaith Amrywiaeth Spectrum yn ei roi i’r gymuned LHD a T.”

Mae rhestr y 100 Gorau yn seiliedig ar ganlyniadau Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 2014, y degfed mynegai i gael ei gyhoeddi gan yr elusen. Mae’r Mynegai yn seiliedig ar ystod o ddangosyddion allweddol, sy’n cynnwys holiadur cyfrinachol o staff lesbiaidd, hoyw a deurywiol, gyda dros 9,700 yn cymryd rhan. Mae’r holiadur wedi dangos yn gyson bod gweithwyr o sefydliadau sydd yn rhestr 100 Gorau Stonewall yn fwy bodlon ac yn fwy ffyddlon.

I gael rhagor o wybodaeth am y Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle, ewch i www.stonewallcymru.org.uk/MCGcymru neu dilynwch y sgwrs ar Twitter a Facebook gan ddefnyddio #MCG2014

  

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma