Y Cyngor i Drafod Buddsoddi mewn Ysgolion

4 Rhagfyr 2015

Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried argymhellion i fuddsoddi’n sylweddol yn ysgolion Caerdydd yn ei gyfarfod ddydd Iau Rhagfyr 10fed.

Mae’r cynlluniau sydd wedi’u cynnwys mewn tri adroddiad unigol yn cynrychioli buddsoddiad o fwy na £58m mewn cyfuniad o gynlluniau, yn amrywio o adeiladau ysgolion newydd sbon i ehangu safleoedd presennol, addysg gynradd i addysg uwchradd, dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a dysgu drwy gyfrwng y Saesneg.

Wedi’u cynnwys yn yr adroddiadau mae canlyniadau tri ymgynghoriad ar wahân a gynhaliwyd gan y cyngor ar yr opsiynau o ran darparu ysgolion i wasanaethu ardaloedd Butetown, Treganna, Grangetown a Glan-yr-afon, Adamsdown a Sblot, a Chaerau a Threlái yn y dyfodol.

Mae’r cynigion a gaiff eu hystyried yn cynnwys:

  • Darpariaeth gynradd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg ychwanegol i wasanaethu ardaloedd Butetown, Treganna, Grangetown a Glan-yr-afon o fis Medi 2017
  • Darpariaeth gynradd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg ychwanegol i wasanaethu ardaloedd Adamsdown a Sblot o fis Medi 2017
  • Adeiladu ysgol uwchradd newydd sbon yng ngorllewin y ddinas, i wasanaethu cymunedau ardal Caerau a Threlái, ar safle presennol Ysgol Uwchradd Glyn Derw a fydd yn agor ym mis Medi 2018

Mae’r opsiynau a ffefrir o ran yr ysgolion cynradd yn cynnwys adeiladu dwy ysgol newydd yn Butetown a Sblot ac ehangu’r tair ysgol gynradd bresennol yn Butetown, Grangetown a Sblot.

Os caiff y cynigion eu cymeradwyo, bydd y camau nesaf yn cynnwys mynd â’r cynlluniau arfaethedig drwy’r broses gynllunio.

Bydd y Cabinet yn cyfarfod ddydd Iau 10 Rhagfyr i drafod yr argymhellion. Mae’r adroddiadau llawn ar gael ar-lein ar wefan y Cyngor.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma