Y ci bach newydd yn drysu yn y wlad

4 Chwefror 2015

gan Sara Moseley

Wythnos ac mae pawb yn y tŷ yn OBSESSED gyda faint, ble a pryd mae’r ci bach yn gwneud pw a pi. Fel babi yn dod allan o napis, mae angen cadw llygad barcud. Allan a hi cyn ac ar ôl pob pryd, ar yr awr ac yn syth ar ôl deffro yn y bore.

Wedi darllen llithoedd lawer – ac wedi ffendio Before You Get Your Puppy ac After You Get Your Puppy yn dda iawn. Ychydig fel Gina Ford i gwn) – dyma brynu llwyth o STWFF. Teganau, basgedi, danteithion i annog dysgu ac anferth o gaitch mawr metal o Pets at Home. Mewn basged yn y caitch mai hi trwy’r nos yn dawel a glan. Dyw cŵn ddim yn hoffi baeddu eu man cysgu. Allan a hi peth cyntaf yn y bore, jest a bostio, i’r ardd gefn i ollwng llif mawr felyn. Slafiad o frecwast ac allan eto ac allan i wagio.

Erbyn diwedd yr wythnos mae hi yn mynd at y drws gan fwyaf ond mae ‘na sawl damwain fach ar y ffordd. Y cyngor ydi peidio defnyddio unrhyw hylif glanhau sy’n cynnwys amonia gan fod hyn yn arogli fel pi ond i ddefnyddion bowdwr golchi biolegol. Ac os ydi’r ci yn ffafrio un man i bechu, ei bwydo yno gan nad ydyn yw yn hoffi maeddu man bwyta chwaith.

Mae’r broses o gyflwyno Tani I bob math o bobl a phrofiadau yn parhau o ddifrif nawr. Ychydig iawn sy’n ei gwneud yn nerfus – foil coginio, grisiau serth a’i hadlewyrchiad hyd yn hyn. Weithiau mae angen ei chogsio  ac mae ambell greadur newydd yn benbleth.

IMG_4225

Dyw hi ddim yn gallu mynd allan yn y ddinas tan wythnos nesaf pan fydd ei hail bigiad yn gweithio yn llawn. Ond yn wlad, mae hi yn llawn cywreinrwydd ac yn ddigon parod i fynd ar dennyn.

OND mae Tani wedi canfod fod hwyl fawr i gael wrth redeg ar ôl y gath. Tasa Bella wedi ei scrapio ar ei thrwyn y tro cyntaf, mi fasa hi wedi bod yn iawn. Ond yn groes i’r arfer nath Bella ddim ymladd nôl ac mae Tani yn mynd yn fwyfwy eofn. Rŵan bob tro mae’r creadur druan yn ceisio sleifio twy’r gegin ac y cael ei spotio gan Tani mae ‘na ras gwyllt am y grisiau – cyfarth, hisian a rhibidirês o ffwr a blew. Mai’n amser buddsoddi mewn gwn dwr, gan ganfod ffordd o wneud i Tani feddwl mai Bella sydd wrthi yn ei saethu. Dyna ffordd i fagu parch! ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma