Wythnos ‘refreshers’ prifysgol Caerdydd – rownd 2

9 Chwefror 2015

Gan Hannah Pearce

Roedd yr wythnos ddiwethaf yn wythnos prysur iawn i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd wrth i Wythnos Refreshers nodi dechrau tymor newydd.

Wedi wythnosau o baratoi trylwyr, cyrhaeddodd yr wythnos ddisgwyliedig a gyda nifer o ddigwyddiadau wedi eu trefnu trwy gydol yr wythnos, roedd yn amhosib darganfod diflastod.

Dechreuodd Wythnos Refreshers ar 23ain o Ionawr, sef diwrnod olaf y cyfnod arholiadau a pharhaodd tan 30ain o Ionawr. Bwriad yr wythnos oedd cynnig cyfle i fyfyrwyr y Brifysgol i ail-fyw cyffro mis Medi yn ystod wythnos glas fyfyrwyr swyddogol y Brifysgol.

Roedd yna gymysgedd o wahanol weithgareddau yn ystod y dydd a’r nos felly roedd rhywbeth ar gael a fyddai’n apelio at bawb. Roedd sawl gweithgaredd newydd megis y sglefrio iâ ac roedd yn braf cael gweld y rhain yn cael eu cynnig, yn enwedig i rai o fyfyrwyr hŷn y Brifysgol!

Er roedd rhai digwyddiadau newydd yn ystod Wythnos Refreshers i gymharu â digwyddiadau mis Medi, roedd nosweithiau arferol Undeb y Myfyrwyr dal yn cael eu cynnal fel arfer. Cynhaliwyd noson arferol yr Undeb, sef Flux, ar nos Sadwrn yn ogystal â YOLO ar nos Fercher ond roedd noson YOLO ychydig yn wahanol i’r arfer gan mai parti lansio Varsity 2015 oedd hon. Mae Varsity yn un o uchafbwyntiau calendr y Brifysgol pan fo Prifysgol Caerdydd yn cystadlu yn erbyn Prifysgol Abertawe mewn chwaraeon gyda’r gêm rygbi rhwng y ddwy Brifysgol yn brif ddigwyddiad y dydd.

Wedi noson o bartio i ddathlu diwedd yr arholiadau yn yr Undeb nos Sadwrn, cynhaliwyd cinio dydd Sul yn nhafarn yr Undeb, Y Taf, ddydd Sul er mwyn gwella unrhyw salwch o’r noswaith gynt.

Dechreuodd yr ail semester ddydd Llun ac fe gafwyd digwyddiad yn Lolfa IV yr Undeb ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio ar Gampws Mynydd Bychan ac ar nos Fawrth cynhaliwyd sglefrio iâ yn yr Undeb. Gwelwyd y Ffair Gymdeithasau yn dychwelyd i’r Undeb ddydd Mercher ac Iau. Roedd hyn yn gyfle gwych i’r myfyrwyr edrych unwaith eto ar yr holl gymdeithasau mae Prifysgol Caerdydd yn eu cynnig a phenderfynu os oeddynt am ymaelodi â nhw. Roedd cynnal y Ffair Gymdeithasau yn beth da iawn oherwydd roedd yn galluogi pobl i ymaelodi â chymdeithasau newydd neu rhai yr oeddynt wedi bwriadu ymuno â nhw ym mis Medi.

Yn dilyn parti lansio Varsity nos Fercher, dechreuwyd gwerthu tocynnau Varsity ddydd Iau ac mae’n sicr bydd y tocynnau yn gwerthu yn gyflym iawn.

Daeth wythnos Refreshers i ben nos Iau gyda’r twrnamaint Dodgeball. Mae’r twrnamaint yn digwydd yn flynyddol felly roedd yn dda gweld digwyddiad pwysig yng nghalendr Undeb Athletau’r Brifysgol yn cloi’r wythnos. Gyda’r wythnos bellach wedi gorffen, a’r darlithoedd wedi ail-gychwyn, mae’n siŵr bod myfyrwyr Prifysgol Caerdydd methu ag aros am wythnos y glas fyfyrwyr ym mis Medi!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma