Wythnos i fynd cyn taith Only Kids Aloud i Dde Affrica

23 Ebrill 2014

Gan  Manon Hammond 10 oed

Mewn ychydig ddyddiau fe fyddain’n mynd ar daith i Dde Affrica i ganu efo cor Only Kids Aloud. 

Yn amlwg rydw i’n edrych ymlaen y arw at gael canu efo’r Cape Town Opera gyda fy ffrindiau. Mae hi’n fraint cael y cyfle i ddeithio ar draws y byd i weld rhyfeddodau Cape Town.

Fe fyddwn yn canu amryw o ganeuon ee, Stabat Mater (Pergolesi), When I Grow Up, Gwnewch y Pethau Bychain (Karl Jenkins) a  Spirit of Hope (Paul Mealor)

Un o’r pethau gorau am fod yn aelod o Only Kids Aloud yw gwneud gymaint o ffrindiau newydd. Er enghraifft Amber, Katie, Esyllt, Modlen a Tanwen, mae pawb yn y cor yn cadw mewn cysylltiad.  Mae cael ffrindiau yn bwysig ar gyfer y daith yma oherwydd fe fydd llawer o blant ( yn cynnwys fi) yn mynd i fod i ffwrdd o’u rhieni am hirach nag arfer , felly mae’n bwysig cael ffrindiau o’ch cwmpas. 

Bydd y daith yn fythgofiadwy ac fe fyddwn yn cael cyfle i berfformio o flaen cannoedd o bobl. Fe fydd hi’n brofiad anhygoel mynd i Dde Affrica !

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma