WOMEX 13: Gwyneth Glyn a Ghazalaw yn cyffroi

29 Hydref 2013

gan Rhiannon Wilkins

Mae’r enw Ghazalaw yn un anghyffredin ond wedi ei gonsurio i adlewyrchu cymysgedd o gerddoriaeth Ghazal Indiaidd a chaneuon alaw werin Gymreig. Mae’n anodd credu bod yr uniad o gerddoriaeth Cymru ac India yn gweithio yn effeithiol ond llwyddodd yr artistiaid i greu awyrgylch ymlaciol a oedd yn hudo’r glust o dan arweinyddiaeth y prif leisiau Gwyneth Glyn a Tauseef Akhtar.

Chwe cherddor oedd ar y llwyfan, i gyd ar ei heistedd a’u harmonïau addfwyn yn rhwymo cerdd y ddwy wlad yn ddiymdrech. Wrth ochr Gwyneth Glyn roedd Georgia Ruth – talent newydd ac enillydd y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn gynharach ym mis Hydref.  O’r pedwar cerddor Indiaidd ces i fy nghyflwyno i’w offerynnau traddodiadol gan gynnwys ffidl a oedd yn cael ei chwarae mewn ffordd newydd i fi, gyda gwddf yr offeryn yn gwynebu’r llawr.

Ghazalaw oedd perfformiad olaf nos Wener WOMEX  ac yn cloi’r noson mewn ffordd braf ac ymlaciol. Daeth y grŵp at ei gilydd flwyddyn yn ôl yn 2012, ac o ystyried pa mor ifanc yw’r prosiect mae’n gyffrous meddwl am botensial eu siwrne. Yn dilyn WOMEX Caerdydd maent yn rhan o’r daith ‘Gorwelion’ o gwmpas Cymru sydd yn cychwyn yr wythnos hon.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma