Wolves yn rhy gryf i Gaerdydd

1 Mawrth 2015

Caerdydd 0 Wolves 1

Gan PDWB

Dyma ganlyniad siomedig arall i’r Adar Gleision. Er  bod neb yn gallu cwyno am ymdrech y tîm gartre mae’n rhaid dweud doedden  nhw byth yn edrych fel ‘sen nhw wedi  gallu ennill y gem yma.

Wolves wnaeth rheoli’r chwarae am y rhan fwya o’r amser a dylen nhw fod wedi sgorio mwy na’r unig gôl ( roedd Caerdydd yn ddiolchgar i’w gôl geidwad Marshall unwaith eto) cyn i Gaerdydd ddod nôl mewn i’r gem yn y deg munud ola.

Welon ni’r un problemau yn nhîm Caerdydd  a’r hyn’ r’yn ni wedi gweld mwy neu lai ym mhob gêm y tymor yma………..dim creadigrwydd a dim hyder. Mae popeth yn rhy araf ac yn rhy amlwg. Dyw’r chwaraewyr newydd ddim wedi cael yr effaith positif roedd pawb yn gobeithio ei weld, ond fallai mae’n gofyn gormod ohonyn nhw.

Dyw Doyle, yr ymosodwr newydd ddaeth o Chesterfield, ddim wedi sgorio eto………a dyw e ddim wedi edrych fel sgorio……….er iddo sgorio tua 25 gol y tymor yma i’w hen dîm. Ddoe cafodd e ddim gwasanaeth o gwbl, ac mae’n edrych fel chwaraewr sy’n dibynnu ar waith pobl eraill yn lle bod yn gallu creu goliau dros ei hunan.

Roedd Wolves yn dim o chwaraewyr mawr a chryf , ac fel pob tîm sydd yn cael eu rheoli gan Kenny Jackett ro’n nhw wedi cael eu trefnu’n dda. Doedd e ddim yn syrpreis pan sgorion nhw ar ôl hanner awr.

Unwaith eto roedd Caerdydd yn chwarae fel y tîm oedd yn chwarae oddi cartre’. Roedd Noone a Kennedy yn edrych fel plant bach yn chwarae yn erbyn oedolion, a thro ar ôl tro roedd amddiffynwyr Wolves yn cymryd y bêl oddi wrthyn nhw, fel bwlis yn cymryd losin.

Pan gafodd Whittingham ei hala bant ar ôl 70 munud ro’n i’n disgwyl i Wolves drechu 10 dyn Caerdydd. Ond na……..dim o gwbl! A dweud y gwir chwaraeodd Caerdydd yn llawer gwell wedyn! Sut oedd hwn yn bosib? Roedd dau beth yn gyfrifol am hyn, dw i’n credu. I ddechrau, roedd Caerdydd nawr yn chwarae gyda rhyddid achos bod ‘esgus’  gyda nhw i golli. Yr ail rheswm yn fy marn i, yw bod Whittingham ddim yn cyfrannu llawer pan mae e ar y cae ta beth!. Does dim dwywaith bod e’n gallu cymryd ciciau rhydd a chorneli, ond beth yw ei gyfraniad arall? Does dim egni, does dim cyflymdra, does dim nerth, does dim dynamism.

Bydd e’n ddiddorol i weld sut mae Caerdydd yn chwarae yn y tair gem y bydd Whittingham yn colli nawr ar ôl derbyn y garden goch.

Daeth Caerdydd yn agos iawn at sgorio yn y deg munud olaf drwy’r hoff dactic o groesi’r bel a gobeithio am y gorau. Ond mewn gwirionedd do’n nhw ddim yn haeddu dim byd a fasai fe ddim ond yn cuddio’r ffaith bod nhw’n bell o fod yn dîm da ar hyn o bryd.

Seren y gem: Manga

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma