Wicked: sioe gerdd werdd hudolus

14 Mawrth 2014

Adolygiad gan Gwenda Richards

Os oeddech chi eisiau gwybod sut gollodd y Tin Man ei galon, sut gafodd Dorothy y sgidiau coch, a pham fod y Llew mor ofnus, mae’n rhaid i chi fynd i weld Wicked!

Dwi’n cofio darllen y llyfr , The Wonderful Wizard of Oz  yn ferch fach ond  methu cofio llawer o’r ffilm heblaw wrth gwrs am y Yellow Brick Road. Bues i’n efelychu camau’r prif gymeriadau sawl gwaith yn fy nyddiau ysgol, wrth ganu “We’re off to see the Wizard” mewn llais croch ar fy ffordd i barc Porthceri am wers ’rounders’,  ynghyd a ribidires o ddisgyblion ysgol gynradd y Barri.

Ond mae llyfrau, ffilmiau neu sioe gerdd fel Wicked, sy’n dangos bywyd tu hwnt i’r brif ‘action’ wastod wedi’m hudo i. Dyna paham nes i fwynhau Wicked gymaint.

Wicked UK & Ireland Tour_Nikki-Davis Jones (Elphaba)_Credit Matt Crockett_7241

Nikki Davis-Jones fel Elphaba

Mae’r sioe gerdd, sydd ymlaen yn y Ganolfan am chwe wythnos, wedi’i seilio ar lyfr Gregory Maguire. ‘Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West’.  Mae’r sioe yn olrhain y digwyddiadau sy’n arwain at greu’r cymeriad drygionus y Wrach Ddrwg, Elphaba. Ond yn fwy na hyn mae’n adrodd yr hanes am y berthynas rhwng Elphaba a’r Wrach Glinda, rhyw fath o flonden goody two shoes.

Set a gwisgoedd arbennig

Nid yn aml y cewch chi sioe lle mae dwy actores yn cymryd y brif rhannau ond roedd llwyfan Canolfan y Mileniwm neithiwr yn eiddo i  Nikki Davis-Jones a Emily Tierney fel Elphaba a Glinda. Ry ni’n gweld y ddwy yn cyfarfod mewn ysgol i ddewiniaid a’r berthynas rhyngddynt yn mynd o gasineb i gyfeillgarwch. Mae llais Nikki Davis-Jones yn Streisand-aidd ac mae ”No Good Deed” yn tour de force cerddorol a gweledol. Roeddwn i’n hoffi hiwmor Emily Tierney hefyd, yr ochr iawn i fod yn gymeriad arwynebol heb fynd yn ormodol sacarinaidd!

Stori am bobl sydd yn cael eu gweld ‘yn wahanol’ yw Wicked. Ydy Elphaba wir yn ddrwg? Tybed beth sydd wedi gwneud hi yr hyn mae pawb yn Oz yn ei hofni? A  oes ochr dyfnach i Glinda a’i chariad Fiyero (Liam Doyle)?

Wicked UK & Ireland Tour_Credit Matt Crockett_MCR_5225Mae’r set a’r gwisgoedd yn rhyfeddol- o’n i ddim yn gwybod fod na gymaint o wahanol fath o wyrdd i gael- a chreadur enfawr yn hedfan uwch y llwyfan yn chwythu mwg.  Er nad yw’r gerddoriaeth a’r caneuon yn gyfarwydd, welais i neb yn y gynulleidfa yn cyd-ganu (diolch fyth medd rhai!), ond gan taw mond deg oed yw’r sioe gerdd, mae’n rhy gynnar i weld a fydda’n nhw’n ennill eu plwy yn repertoire cantorion poblogaidd.

Mae Wicked yn ffenomena o sioe gerdd, sy’n apelio at y teulu cyfan ac ar yr un pryd yn delio gyda themau pwerus. Y gallu i newid er gwell a’r  ffaith yn anaml iawn y cewch chi berson sy’n gwbl dieflig. Mae’r sioe yn ceisio gweld tu mewn i galonnau y ddwy wrach a’r rhesymau pam y maen nhw’n gweithredu’ fel y maen nhw.

Mae Wicked yn sefyll ar ei phen ei hun fel sioe gerdd arbennig a dramatig – anghofiwch Judy Garland!

Am docynnau a mwy o wybodaeth am wicked yng Nghanolfan y Mileniwm, cliciwch yma 

Darllenwch am actores ifanc Zoe George , sy’n perfformio yn Wicked yma

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma