War Horse: anthem heddwch yn uchelseinio

19 Mehefin 2014

Adolygiad Gwenda Richards o War Horse , perfformiad y National Theatre, Canolfan y Mileniwm.

Mae’n amserol iawn bod y perfformiad yma o War Horse wedi carlamu i Gymru a ninnau’n coffau’r rhyfel byd cyntaf eleni. Rydym yn lwcus iawn y bydd cynhyrchiad mor raenus, bwerus a dirdynnol a hwn ar lwyfan y brifddinas am fis.

Nid clodfori rhyfel ma’r ddrama yma, yn hytrach mae’r National Theatre wedi troi llyfr Michael Morpurgo, yn anthem heddwch. Neithiwr yng Nghanolfan y Mileniwm, fe welwyd sawl llygad yn dyfrhau gyda’r gynulleidfa wedi ymgolli’n llwyr yn hanes y rhyfel drwy lygad ceffyl o’r enw Joey.

A’r hyn sydd yn anhygoel yw ein bod ni’n credu yn yr anifeiliaid ar y llwyfan ac yn anwybyddu’r  pypedwyr sy’n dod a nhw’n fyw. Ar ôl yr ugain eiliad cyntaf, roeddwn i’n credu taw ceffyl cig a gwaed oedd Joey a’r ceffyl arall Topthorn. Mae deuddeg pypedwr yn chwarae rhan Joey a Topthorn yn eu tro mewn gwahanol berfformiadau. Roedd pob gosgordd a’r gweryrru yn taro deuddeg.

LeeArmstrong(Albert)andBabyJoeyWarHorseTourbyEllieKurttz

Lee Armstrong fel Albert

Mae’r ddrama’n dilyn hanes pobl cyffredin a aeth i ryfel. Pentrefwyr a ffermwyr o bentref yn Nyfnaint yw Edward a’i frawd Arthur Narracott. Mae Edward yn prynu ebol mewn mart ac yn gadael i’w fab Albert ei hyfforddu’n geffyl fferm. Mae’r berthynas rhwng Albert  a’r ceffyl yn un allweddol ac mae Lee Armstrong yn llwyddo i drosglwyddo diniweidrwydd Albert, y crwtyn ifanc a’i  gariad tuag at ei geffyl yn dda. Yr unig gwyn yw bod e’n llyncu i eiriau ychydig wrth lefaru mewn acen Dyfnaint.

Fe fu deng miliwn a mwy farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf  a’r un faint o geffylau mwy na thebyg. Gwallgofrwydd oedd penderfyniad y cadfridogion i gael ceffylau ar faes y gad yn y mwd a’r llaid. Ond roedden nhw’n byw yn oes y Charge of the Light Brigade.

Cafodd Michael Murpurgo ei ysbrydolu gan ddarlun o farchog yn y rhyfel ac ar ddechrau’r ddrama fe welwn ni Capten Nicholls (Matt Addis) yn arlunio ar y llwyfan. Mae’r cynllunydd Rae Smith wedi gosod tudalen wedi rhwygo o lyfr braslunio Capten Nicholls fel sgrin daflunio 25 metr o led uwchben y llwyfan sy’n cyfleu tirlun, cymylau, gorwel neu faes y gad. Effeithiol tu hwnt.

Fe welwn ni nid yn unig milwyr Prydain yn dioddef yr hunllef ond trigolion Ffrainc ac hefyd milwyr yr Almaen. Pob un yn trio gwneud synnwyr o’r gyflafan di- bwrpas.

Mae na dwtch bach o hwimor yn y ddrama – hoffais yr olygfa rhwng y Tommy a’r Hun yn trio cyfathrebu wrth iddyn nhw gyfarfod yn No Man’s Land.

Cynnil yw’r set heblaw am y sgrin taflunio ond mae’r goleuo a swn y gynnau yn bwerus iawn. Drwy’r ddrama mae Bob Fox fel un o’r pentrefwyr yn canu alawon gwerin o’r cyfnod yn ychwanegu at yr emosiwn.

Os na gipiwch y cyfle i ymweld â’r Ganolfan, byddwch wedi colli’r cyfle anhygoel i weld theatr arloesol ar ei gorau.

Am fwy o fanylion ewch i wefan Canolfan y Mileniwm. Mae War Horse ymlaen tan Gorffennaf 19.

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Huw yn dweud:

Buom i weld War Horse neithiwr. Cytuno ‘da Gwenda. Fy mab (9 mlwydd oed) o’r farn mai hwn yw’r peth gorau iddo weld erioed. Noson wych iawn.

Siwan yn dweud:

Cytuno’n llwyr â’r adolygiad , mae hi’n sioe arbennig iawn,llawer gwell na’r ffilm .