Y bwced llawn eirin

Uno stryd Caerdydd gyda Whatsapp

28 Awst 2016

Mae un stryd yn Nhreganna yn defnyddio’r ap Whatsapp i uno’r gymuned yn y stryd. Y stori gan Richard Nosworthy

Ces i deisen hyfryd i swper heno. Teisen eirin gyda hufen ia.

Daeth yr eirin o goeden cymydog. Roedd mwy ohonynt fel arfer ar ei choeden eleni. Felly aeth hi i Whatsapp ac anfonodd neges at 21 person oedd yn byw ar y stryd: Hoffech chi eirin? 

Y bwced llawn eirin

Dau ohonom ni’n ateb yn syth ac erbyn i fi gyrrhaedd adre o’r gwaith roedd bag mawr yn y gegin.

Dim ond un enghraifft yw hwn o lwyddiant grwp Whatsapp ein stryd yn Nhreganna. Ers iddi gychwyn ym mis Mawrth mae’r grwp wedi dyfod yn ganolog i fywyd ein cymuned bach. Dyma rhai enghreifftiau o’i llwyddiannau:

 • Roedd peiriant golchi rhywun wedi torri. Fel mam i blentyn bach roedd hi wir angen cyfle i olchi dillad ar frys. Atebodd sawl person o fewn munudau i gynnig cyfle i ddefnyddio eu peiriannau nhw – llwyddiant cyntaf y grwp!
 • Argymell pobl all wneud gwaith yn y ty, megis seiri, trydanwyr ac ati.
 • Rhannu gwaith ymchwil am hanes y stryd
 • Dymuno penblwydd hapus/gwella’n fuan
 • Gwahodd cymdogion i barti
 • Rhoi hadau, llysiau a ffrwythau o’r ardd i gymdogion eraill
 • Rhoi eitemau amrywiol i ffwrdd megis paent, dodrefn a pheiriant torri gwair
 • Cytuno i dderbyn dosbarthiad parsel ar ran cymydog
 • Benthyg peiriant glanhau carpedi
 • Rhannu gwybodaeth am gyfarfod lleol
 • Dod o hyd i bobl i hyfforddi ci
 • Osgoi gwastraff bwyd, er enghraifft rhoi llaeth a iogwrt i ffwrdd
 • Ffarwelio a chymdogion sy’n symud mas, a chroesawu pobl newydd

Efallai un o’r digwyddiadau mwyaf trawiadol oedd ymateb y stryd i’r refferendwm ar Brexit. Dechreuwyd trafodaeth yn y grwp Whatsapp a phenderfynodd grwp o bobl gwrdd yn y stryd un noson er mwyn cael ‘sgwrs go iawn’ gyda diodydd!
Ta beth, doeddwn i ddim yn disgwyl i’r syniad fod mor llwyddiannus.

Rwy’n hapus i roi cyngor i unrhyw un sydd yn ystyried sefydlu grwp ei hunan.

Gan Richard Nosworthy / Twitter: @rich_nosworthy

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma