Uber yn cyrraedd Caerdydd?

9 Mawrth 2016

Gan Guto Huws…

Mae cwmni tacsi Uber wedi dod cam yn agosach i ddechrau gwasanaeth yma yng Nghaerdydd.

Ar ôl derbyn trwydded gweithredu gan y cyngor maent yn barod i ddechrau recriwtio, er nad oes dyddiad pendant pryd bydd y cwmni o San Fransisco yn cychwyn.

Pwrpas Uber yw cysylltu cwsmeriaid a gyrwyr drwy ap ar ffôn symudol drwy GPS a’r argraff sydd i’w gael yw ei fod wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn dinasoedd eraill.

Ar hyn o bryd mae’n gweithredu mewn 14 dinas yn y DU; Llundain, Manceinion, Leeds, Birmingham, Newcastle, Sheffield, Bryste, Lerpwl, Glasgow, Caeredin, Nottingham, Portsmouth, Caerlŷr a Belfast.

Yn wir, y ddinas nesaf mae’r cwmni enfawr Americanaidd eisiau bod ynddi yw Caerdydd, ond beth yn union mae hyn yn mynd i olygu i brofiad cwsmer ac i gwmnïau tacsi sydd yn barod yn gweithredu yma?

Mae llawer o ddadlau wedi bod yn amgylchynu Uber gyda llawer iawn o yrwyr ar draws y DU yn honni eu bod yn cael eu gwrthod hawliau gweithio sylfaenol. Erbyn hyn mae’r GMB, undeb ar gyfer gyrwyr proffesiynol, wedi datgan y byddai’n cael effaith drychinebus ar gwmnïau tacsis Caerdydd.

Dywedodd Fernando Ania, sydd yn gweithio i gwmni tacsi ‘Premier’ Caerdydd ers tair blynedd;

Fernando Ania

Fernando Ania yn ei dacsi

“Mae gan Uber y pŵer i gael monopoli llwyr ar gwmnïau tacsi preifat a du a gwyn yma”

“Efallai ei fod yn rhywbeth positif i’r teithwyr – gan y gallent fynd ar ôl lleoliad y tacsi trwy’r ap a chael gwasanaeth llai costus”

“Ond ar y cyfan dim ond gwthio’r busnesau sydd yma’n barod allan o’r gêm maent yn mynd i wneud”

 

Yn sicr, anodd yw gweld felly sut mae cwmnïau tacsi Caerdydd yn mynd i gystadlu gyda’r gorfforaeth fawr sydd werth oddeutu $17 biliwn.

Wrth edrych ar effaith Uber yn Llundain, yn ôl yr Adran Drafnidiaeth, mae’r nifer o gerbydau preifat wedi codi o 49,854 i 62,754 ers 2013. Fodd bynnag, mae nifer o gwmnïau ‘minicab’ yn y brifddinas wedi gostwng 5yp i 3,000 o weithredwyr dros yr un cyfnod o ddwy flynedd.

Beth sy’n dod i’r amlwg yw’r bwlch rhwng profiad y cwsmer a phrofiad y gyrwyr gyda llawer o elfennau positif yn y sedd gefn, ond elfennau negatif yn y sedd flaen.

Sonia Gwilym Huws, cyn-fyfyriwr yn Llundain sydd nawr wedi cychwyn busnes yno, am ei brofiad gyda Uber;

“Gan ei fod yn hanner pris a gwastad ar gael, mae Uber mwy neu lai wedi cymryd drosodd y ‘black cab’ yma”

“Mae’r gwasanaeth llawer gwell ‘na thacsis y ddinas gan eu bod yn e-bostio derbynneb i chi’n syth – sydd yn dda i bobl busnes fel fy hun gan alluogi i mi ei roi ar anfoneb”

Wnaeth Gwilym Huws ychwanegu;

“Mae pob gyrrwr yn dibynnu ar ‘sat nav’, sy’n iawn, ond ar brydiau mae’n eich arwain i’r lleoliad anghywir. Gyrwyr y ‘black cabs’ sydd a’r wybodaeth leol ac mae’n wastad yn hawdd trystio nhw – ond ar ddiwedd y dydd y pris sydd yn ennill, ac nid oes cymharu â Uber”

Y cwestiwn mawr felly yw sut effaith y mae Uber yn mynd i gael ar strwythur tacsis Caerdydd? Mae’n rhaid cofio bod yr holl gwmnïau tacsi sydd yma’n barod – gan gynnwys Capital, Dragon a Premier – yn cynnig gwasanaeth drwy ap ar ffon symudol.

Y gwahaniaeth mawr yw mai cwmni meddalwedd nid cwmni tacsi yw Uber ble mae’r system wedi ei greu ar gyfer y gyrrwr a’r teithiwr, yn hytrach nag i’r teithiwr yn unig.

Nid oes amheuaeth ei fod yn mynd i fod o fudd enfawr i ddefnyddwyr tacsi, ond mewn dinas sydd â phoblogaeth o 350,000 anodd yw gweld sut y bydd y cwmnïau tacsi sydd yma eisoes yn gallu cystadlu gyda’r cawr mawr o San Francisco.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma