Tymor Siomedig Morgannwg Yn Dod i Ben

8 Hydref 2014

Adolygiad Hywel Owen o dymor tîm criced Morgannwg:

Yn anffodus colli’n drwm o 296 rhediad fu hanes Morgannwg yn ystod gêm olaf y tymor yn erbyn Swydd Hampshire. Yn dilyn y fuddugoliaeth dyrchafwyd Hampshire i Adran Gyntaf y Bencampwriaeth. Roedd y gêm yn adlewyrchiad o’r gwahaniaeth mewn safon rhwng tîm ar frig y Gynghrair a Morgannwg a orffennodd y tymor yn un o’r gwaelod. Un nodyn gobeithiol o’r gêm, honno oedd batiad gwych o 59 gan y batiwr ifanc 17 oed  Aneurin Donald yn ei gêm gyntaf dros Forgannwg.

Er y curwyd Swydd Derby yn y gêm flaenorol yng Nghaerdydd ddechrau Medi, sef trydedd fuddugoliaeth Morgannwg yn unig yn y Bencampwriaeth pedwar diwrnod, bu’n dymor hynod o siomedig i Forgannwg yn y gystadleuaeth honno.

Fel arfer sgorio dros 1,000 o rediadau sy’n arwydd o dymor llwyddiannus i fatiwr. Er bod Bragg ac Allenby wedi sgorio dros 1,000  o rediadau mewn gemau dosbarth cyntaf (sy’n cynnwys gemau yn erbyn y Prifysgolion) ni welwyd unrhyw un o’r batwyr yn sgorio 1,000 yn y Bencampwriaeth pedwar diwrnod.

Allenby sgoriodd y mwyaf o rediadau gyda 923 tra bod Bragg, Rudolph a Cooke wedi sgorio dros 800. Cooke â chyfartaledd o 42.47 oedd â’r cyfartaledd gorau. Yn wir, rhaid canmol Cooke am ddatblygu fel batiwr yn ystod y tymor.

O ran bowlio, unwaith eto bu Hogan yn wych drwy gymryd 63 wiced tra cymrodd Allenby 52 wiced a Wagg a Cosker dros 40 wiced. Rhaid canmol perfformiadau addawol hefyd gan nifer o chwaraewyr ifanc yn ystod y tymor gan gynnwys Salter, Lloyd, Bull a Donald.

Fel y nodwyd gennyf mewn erthyglau blaenorol bu’r perfformiadau yn y gemau undydd yn llawer gwell. Cafwyd buddugoliaeth wych yn erbyn Sussex yn Hove yng ngêm olaf y gystadleuaeth 50 pelawd. Llwyddodd Morgannwg i sgorio 330 i ennill y gêm gyda Rudolph yn batio’n wych drwy sgorio 169 i ennill y gêm.

Er hyn, yn yr un modd â’r gystadleuaeth 20 pelawd ni lwyddodd Morgannwg i gyrraedd wyth olaf y gystadleuaeth 50 pelawd.

Yn ystod wythnosau olaf y tymor cadarnhawyd y byddai saith chwaraewr sef Murray Goodwin, Gareth Rees, Stewart Walters, Tom Lancefield, Mike Reed, John Glover  a Huw Waters yn gadael Morgannwg am amrywiol rhesymau.

Er bod Murray Goodwin wedi bod yn siomedig ar y cyfan eleni yn y gemau pedwar diwrnod roedd yn parhau i berfformio’n gyson yn y gemau undydd er ei fod yn 41 oed. Mynegodd Goodwin mai cael ei adael allan o’r tîm pedwar diwrnod oedd un o siomedigaethau mwyaf ei yrfa.

Er bod Rees heb sgorio’n gyson rwy’n meddwl y dylai fod wedi cael mwy o gyfle yn ystod y ddwy flynedd diwethaf ac mae’n drueni mawr mai’r byd busnes fydd gyrfa Rees yn awr yn hytrach na’r llain griced.

Beth sydd angen cyn tymor nesaf?

Bydd y tymor nesaf yn un cyffrous i ddilynwyr criced yng Nghymru gyda’r gêm gyntaf yng nghyfres y Lludw yn cael ei chwarae yng Nghaerdydd. Wrth gwrs, mae hyn i’w groesawu ond y flaenoriaeth i mi fel cefnogwr Morgannwg yw bod hyn yn arwain at lwyddiant i dîm Morgannwg.

Yn wahanol i nifer o siroedd eraill megis Durham a Hampshire nid yw datblygu maes ar gyfer gemau rhyngwladol wedi cyd-fynd â llwyddiant i’r sir ar y cae.

Nid yw’n gyfrinach nad yw’r sefyllfa ariannol yn wych felly bydd yn anodd denu nifer fawr o chwaraewyr newydd i’r sir. Fodd bynnag, mae Huw Morris, y Prif Weithredwr a Toby Radford, yr hyfforddwr wedi cydnabod y bydd angen arwyddo ambell i chwaraewr.

Batio
Yn ddelfrydol bydd angen arwyddo oleiaf tri batiwr. Eisoes arwyddwyd James Kettleborough, batiwr ifanc o Northants ond bydd angen arwyddo oleiaf dau fatiwr profiadol arall. Y gobaith yw y bydd batwyr ifanc megis Donald a Lloyd yn parhau i ddatblygu ac yn cael gemau rheolaidd

Bowlio
Y gobaith yw y bydd Hogan ac Allenby yn parhau i fowlio cystal y flwyddyn nesaf. Mae Smith yn fowliwr ifanc addawol ond wedi ei lethu gan anafiadau. Mae angen i Wagg fod yn fwy cyson er y cafodd dymor gweddol yn enwedig gyda’r bat.  Rwy’n meddwl fod angen arwyddo oleiaf un bowliwr arall i leihau’r pwysau ar Hogan ac Allenby. Oleiaf mae pethau’n edrych yn addawol o safbwynt troellwyr gyda Cosker ynghyd â’r ddau ifanc Salter a Bull.

Capteniaeth
Mae Mark Wallace wedi mynegi ei awydd i barhau fel capten y tîm pedwar diwrnod. Ond ar ôl tymor siomedig arall mae’n siŵr y bydd uchel swyddogion y sir yn ystyried yn fanwl sefyllfa gapteniaeth.

Er bod Wallace yn parhau i haeddu ei le yn y tîm fel wicedwr efallai bod yr amser wedi dod i newid i gapteniaeth. Un opsiwn fyddai cynnig y swydd i Allenby sydd eisoes yn gapten y gystadleuaeth 20 pelawd.

Ni fyddwn yn argymell hynny gan fod Allenby yn chwaraewr mor allweddol i’r sir a gallai’r gapteniaeth effeithio ar ei gyfraniadau gyda’r bat a’r bel. Opsiwn gwell yn fy marn ni fyddai denu batiwr o sir arall fel capten ond oes arian ar gael i ddenu’r chwaraewr priodol – amser a ddengys.

Mwynhewch y gaeaf!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma