Tymor Newydd Clwb Rygbi Cymry Caerdydd CRCC

6 Medi 2013

Mae’r tymor rygbi newydd ar fin dechrau nid yn unig i ranbarthau Cymru ond hefyd i glybiau llai y wlad megis ni: Clwb Rygbi Cymry Caerdydd.

Llynedd oedd ein tymor cyntaf ni yn Adran 4 y De Ddwyrain, ac ar ôl gorffen yng nghanol y tabl ar ddiwedd y tymor, mae’r haf wedi bod yn un prysur. Mae cyfnod Keri P Evans wedi dod i ben fel prif hyfforddwr y clwb ar ôl 4 tymor llwyddianus iawn.  Diolch i Keri am ei holl waith caled – dwi’n siwr y bydd e’n dal i gefnogi a mwynhau ei amser yn gwylio gemau CRCC o’r ystlys. Ma gweddill y tim hyfforddi yn aros yr un fath.

O rhan chwaraewyr, rydym wedi llwyddo i ddenu ambell i wyneb newydd i’r garfan eleni, ac mae gennym cyswllt cryf gyda Medics Caerdydd , Ysgol Glantaf a mewnfudwyr i’r Brifddinas.  Rydym wedi croesawu bron i ddwsin o fois newydd a ma’r niferoedd sy’n ymarfer dros yr Haf wedi bod yn uchel iawn.  Popeth yn argoeli’n dda ar gyfer tymor newydd felly!

Owain Tudur yw capten y tîm cyntaf am yr ail flwyddyn ac Osian Jones yw capten newydd yr ail dîm.  Prif Noddwyr y clwb ar gyfer tymor 2013/14 yw New Dennillwyr_capirections (Addysg) – diolch iddyn nhw am y gefnogaeth ac i weddill ein noddwyr.

Bydd y tîm cyntaf yn dechrau’r tymor i ffwrdd yn Y Barri a’r ail dîm adre ar Gaeau Llandaf yn erbyn St Josephs Ddydd Sadwrn yma, Medi’r 7fed. Y ddwy gêm i ddechrau am 2.30pm.  Dewch i wylio ac i gefnogi.  Tafarn y Duke ar Clive Rd yw cartref y clwb bellach ac ma croeso cynnes i bawb.

Am fwy o wybodaeth a’r newyddion diweddaraf ewch i clwbrygbi.com a chysylltwch â ni hefyd os ydych wedi chwarae i’r clwb yn y gorffennol. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn creu rhestr o gyn-chwaraewyr a hefyd wrthi’n trio denu is-lywyddion newydd i’r Clwb.

Cofiwch hefyd am adran iau CRCC sy’n cwrdd ar Gaeau Llandaf bob bore Sul.Croes_CRCC

Pob lwc i holl chwaraewyr y clwb yn ystod y tymor newydd. Ymlaen CRCC!

clwbrygbi@hotmail.com

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma