Twmpath a dathlu gan Age Cymru wedi ei ohirio

13 Mawrth 2014

MAE TWMPATH AGE CYMRU WEDI CAEL EI OHIRIO. Roedd y noson am gymryd lle nos Wener yma (21ain o Fawrth).

Dywedodd cynrychiolydd o Age Cymru: “Mi fyddwn ni’n ail-drefnu’r noson yn fuan.”

Mis o godi arian gan Age Cymru ydi Mis Mawr Cymru. Am fwy o fanylion ffoniwch y tîm codi arian ar 029 2043 1555, neu e-bostiwch fundraising@agecymru.org.uk.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma