Tu ôl i’r llenni yn y Theatr Newydd

29 Gorffennaf 2014

Ydych chi erioed wedi ffansïo cael cipolwg ar ystafell wisgo’r sêr neu gamu ar lwyfan y Theatr Newydd? Efallai yr hoffech ganfod yr hud y tu ôl i’r sioeau.

Ar ddydd Gwener 1 a dydd Sadwrn 2 Awst mae’r theatr yn agor y drysau sydd fel arfer ar gau i’r cyhoedd.

Bydd cyfle i ddysgu am hanes hir y theatr, teithio i fyny’r tŵr uwchben y llwyfan ac os oes gennych chi ddiddordeb yn ochr dechnegol y gwaith o lwyfannu cynhyrchiad bydd taith dechnegol arbennig yn eich cyflwyno i’r criw a fydd yn esbonio’r systemau goleuo, sain a phyrotechnegol mewn mwy o fanylder na’r hyn a geir ar y teithiau safonol.

Y Theatr NewyddDim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael felly dylech drefnu i gadw lle heddiw. Noder, oherwydd oed a dyluniad yr adeilad, a natur y daith, efallai nad yw pob rhan o’r daith yn hygyrch i ymwelwyr â nam ar eu symudedd.

Mae tocynnau ar gael nawr am £6 y pen. I gael rhagor o fanylion neu archebu tocynnau rhowch alwad i’r Swyddfa Docynnau ar (029) 2087 8889, neu galwch heibio’r theatr. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan y theatr hefyd.

Amserlen

Teithiau drwy gyfrwng y Saesneg: 10.00 (dydd Gwener yn unig), Canol Dydd, 2.30pm

Taith drwy gyfrwng y Gymraeg:  Dydd Gwener 1 Awst 4.00pm

Taith Dechnegol (yn Saesneg): Dydd Sadwrn 2 Awst am 4.00pm

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma