Trigolion Caerdydd yn codi dros £350,000 ar gyfer Nepal

8 Mai 2015

Datganiad i’r wasg

Mae trigolion Caerdydd wedi codi £352,600 ar gyfer apêl y Pwyllgor Argyfyngau (DEC) i helpu’r rhai a effeithiwyd gan y daeargryn yn Nepal. 

Mae’r Pwyllgor Argyfyngau, sy’n cynnwys 13 o brif elusennau’r DU, yn dweud eu bod yn hynod o ddiolchgar i bobl Caerdydd a phobl y DU i gyd am eu haelioni yn dilyn yr argyfwng anferth sydd wedi chwalu cymunedau ledled Nepal sydd wedi effeithio tua 8 miliwn o bobl. 

Mae cyfanswm o £41 miliwn wedi ei godi yn y DU ers i’r apêl gael ei lansio ddydd Mawrth diwethaf, gyda £1.1 miliwn o’r cyfanswm wedi ei godi gan y Cymry.  

Mae’r arian hyn wedi galluogi elusennau i gyrraedd degau ar filoedd o bobl gyda nwyddau brys gan gynnwys bwyd, lloches, dŵr a phecynnau glendid. Mae mwyafrif yr arian sydd wedi ei godi wedi dod fel rhoddion unigol gan aelodau o’r cyhoedd, ond mae Llywodraeth Prydain hefyd wedi cyfrannu £5 miliwn trwy gynllun UK Aid Match.

Meddai Kirsty Davies-Warner, Cadeirydd DEC Cymru: 

“Mae pobl Caerdydd wedi bod yn andros o hael a dwi am ddiolch i bob un unigolyn sydd wedi rhoi at yr achos. Diolch i garedigrwydd anhygoel pobl mewn dinasoedd fel Caerdydd, mae ein timau ni wedi gallu cyrraedd nifer fawr o bobl a hynny mewn mater o ddyddiau, ond mae mwy eto i’w wneud. 

“Bron i bythefnos ers dechrau’r apêl mae ymateb y bobl yng Nghymru yn dal i fy rhyfeddu. Bydd yr arian yma yn ein galluogi i wneud mwy i helpu’r 8 miliwn sydd wedi eu heffeithio gan y daeargryn, a darodd ger Kathmandu ddydd Sadwrn 25 Ebrill. 

“Mae cannoedd ar filoedd o bobl, nifer mewn pentrefi anghysbell, wedi colli eu tai yn llwyr ac maen nhw wir angen bwyd, dŵr, lloches a gofal meddygol. Mae’r mwyafrif yn cysgu yn yr awyr agored neu mewn gwersylloedd dros dro, gyda glaw a daearyddiaeth y wlad yn ei gwneud hi’n anodd iawn cyrraedd atyn nhw. 

“Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Drenau Arriva Cymru am gefnogi’r apêl. Fe fyddwn yn cynnal sesiwn i godi arian ar gyfer yr apêl tu allan i orsaf Ganolog Caerdydd yfory (dydd Gwener 8 Mai) rhwng 3.30pm a 6.30pm. Mae croeso i unrhyw un ymuno â ni.” 

Hyd yma mae bwyd wedi ei ddanfon at 49,300 o bobl, mae 199,000 wedi derbyn tabledi puro dŵr a canoed ar filoedd o litrau o ddŵr yfed glân. Mae 19,166 wedi derbyn tarpolin, blancedi a matresi; 34,350 o bobl wedi derbyn pecynnau glendid, 85 o doiledau a 180 o becynnau ar gyfer babanod. 

I roi at yr achos ewch i <http://www.dec.org.uk>, ffoniwch ein llinell ffôn 24 awr ar 0370 60 60 900, neu i roi £5, anfonwch neges destun yn dweud SUPPORT at 70000. 
Gall £25 roi dŵr glân i bedwar teulu am fis. Mae £50 yn ddigon i fwydo teulu am bythefnos, ac mae £100 yn ddigon i roi lloches brys i bum teulu. 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma