Tri Deg …

24 Gorffennaf 2014

Mae troi’n dri deg i ambell i ferch yn ben-blwydd anodd i’w lyncu, ond fe benderfynodd Beckie Jordan, merch o Plymouth yn wreiddiol sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd ers deuddeg mlynedd, y bydd hi yn gwneud pethau’n wahanol.

“Mae nifer o fy ffrindiau wedi cael partïon mawr neu wedi cael anrhegion arbennig er mwyn cofnodi’r pen-blwydd pwysig yma, ond doeddwn i ddim isio gwneud hynny.

“Mi welais hys bys gan gwmni ar y we oedd yn gallu helpu trefnu teithiau dysgu Saesneg dramor ac fe ddechreuais i feddwl am y peth o ddifri.”

Doedd hi ddim yn hir cyn i Beckie gymeryd y naid ;

“Rwy newydd droi’r tri deg yn ddiweddar ac fe ofynnais i ffrindiau a theulu i fy nghefnogi i fynd ar daith i Nepal ble y byddai’n dysgu Saesneg i fynachod yno ym mis Medi. Does gen i ddim syniad eto ble yn union y byddai’n cael fy ngyrru, efallai y bydda i yn y brifddinas Kathmandu neu yng nghanol y jwngl ar y ffin rhwng India a Nepal, does dim dal ond mae’n mynd i fod yn her i ferch fel fi sydd yn byw bob awr ar y we ac ar trydar i fod yn ddi wi-fi ac allan o fwrlwm dinas Caerdydd am fis mewn gwlad newydd.”Beckie Jordan - 30 oed

Mae Beckie yn gweithio fel cynorthwyydd rhaglen gyda phrosiect ‘Teithio Ymlaen’, prosiect sydd yn gweithio gyda Sipsiwn a Theithwyr ifanc yng Nghymru yn eu grymuso nhw i fagu llais ac i ddeall eu hawliau. Er mwyn gwybod mwy am y gwaith yma ewch i wefan Teithio Ymlaen.

“Rwy wrth fy modd yn teithio ac mae gen i atyniad mawr tuag at wledydd y dwyrain pell, rydw i wrth fy modd gyda fy ngwaith i yma yng Nghymru gyda Teithio Ymlaen sydd yna i  rymuso pobl ifanc ac rwy wedi cwrdd â sawl unigolyn ysbrydoledig yn y gwaith yma. Fe hoffwn i gael cyfle i wneud y math yma o waith grymuso  mewn mannau eraill ar draws y byd, mae’n rhywbeth sydd yn dod a phleser mawr i mi ac yn ffordd o rymuso fy hunan hefyd ar yr un pryd!”

Mae Beckie yn y broses o gwblhau cwrs Tefl fydd yn golygu ei bod hi’n gallu mynd ati i ddysgu Saesneg dramor, mae hi’n gobeithio mae dechrau’r daith fydd y siwrne gyntaf yma i Nepal wedi’r haf.

“Dwi’n gobeithio y bydd hon yn siwrne o ddarganfod i fi, cyfle i fi gael tawelwch meddwl a darganfod pethau newydd. Mae gen i amheuaeth y byddai’n dysgu mwy am fy hunan ar y daith yma a dwi’n gobeithio gallu ysbrydoli nifer mwy o ferched i wneud rhywbeth cofiadwy wrth droi’n dri deg!”

Stori gan Lois Eckley.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma