Treiffl silabwb lemon ac aeron

14 Mehefin 2013

 

Ryseit Treiffl Silabwb

Ryseit Treiffl Silabwb

Pwdin at bob achlysur – cymaint mwy na threifl!  Gallwch ddefnyddio cacen Madeira yn lle’r gacen lemon

Amser paratoi: 20 munud + 2 awr amser mwydo ac oeri

Digon i 6 – 8

Cynhwysion

6 tafell o gacen lemon

100ml gwin gwyn sych

Croen a sudd 1 lemon

150g siwgr mân

450g mafonfwyar neu aeron cymysg yr haf (ffres neu wedi’u rhewi)

300ml hufen dwbl

Almonau hollt neu fisgedi rataffia i addurno

Dull 

Arllwyswch y gwin i ddysgl gymysgu, ychwanegwch 2-3 darn o groen lemon a’i adael i fwydo am 1-2 awr.

Gyda ffrwythau wedi’u rhewi – rhowch y ffrwythau mewn sosban gyda 50g o siwgr mân a llond llwy fwrdd o ddŵr.  Cynheswch yn raddol i dynnu’r sudd a thoddi’r siwgr.  Pan fydd y ffrwythau wedi dadmer, tynnwch y sosban oddi ar y gwres a’i gadael i oeri.

Gyda ffrwythau ffres – golchwch y ffrwythau, torrwch yr aeron mwyaf yn eu hanner ac yna ewch ymlaen fel gyda’r ffrwythau wedi’u rhewi.

Rhowch y tafelli o’r gacen lemon ar waelod dysgl weini wydr.  Dodwch y ffrwythau a’r syrop dros y gacen a’i roi yn yr oergell.

Tynnwch y croen lemon o’r gwin ac ychwanegu’r sudd lemon, 100g siwgr mân a hufen dwbl heb ei chwipio.  Chwisgwch i wneud silabwb ysgafn ond trwchus.  Arllwyswch y silabwb dros y ffrwythau a gadael iddo oeri am oriau – dros nos os oes modd. Taenwch almonau wedi’u tostio neu rataffias wedi’u malu drosto.

Rhannu'r erthygl hon