Trefniadau Parcio a Theithio’r Nadolig

1 Rhagfyr 2015

Er mwyn osgoi’r siom o aros am barsel a brynwyd ar-lein sydd ddim yn cyrraedd mewn pryd, mae Cyngor Dinas Caerdydd yn annog siopwyr i ddod i ganol y ddinas i wneud y siopa Dolig,  a defnyddio’r cynlluniau parcio a theithio sydd ar gael, er mwyn osgoi’r drafferth, y tagfeydd a chost parcio yn y canol.

Mae’r cyfleuster Parcio a Theithio yn y dwyrain ar gael yn ystod yr wythnos a dros y penwythnos. Mae’r cyfleuster ger Stadiwm Dinas Caerdydd ar gael yn ystod yr wythnos, ac mae cyfleuster Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd ar gael ar y penwythnos yn unig.

Dyma’r manylion:

Mae Parcio a Theithio’r Dwyrain yng Nghyfnewidfa Pentwyn oddi ar yr A48 (Eastern Avenue – C23 8HH) a Bws Caerdydd sy’n gyfrifol amdano.

Mae bysiau’n mynd i’r canol bob 15 munud ac mae’r daith tua 20 munud o hyd. £3 yw cost parcio car, neu £2 i’r codwyr cynnar sy’n cyrraedd cyn 8:30am.

Rhwng dydd Llun a dydd Gwener, bydd y bws cyntaf yn gadael y maes parcio am 07:17am a’r olaf yn gadael y canol am 7:30pm.

Ddydd Sadwrn, bydd y bws cyntaf yn gadael y maes parcio am 08:02am a’r olaf yn gadael y canol am 7pm.

Ar y Sul a gwyliau banc, bydd y bws cyntaf yn gadael y maes parcio am 10am a’r olaf yn gadael y canol am 5:30pm.

Bydd y bws yn gadael Churchill Way er mwyn dod â chi yn ôl o’r canol.

 

Mae Parcio a Theithio’r Gorllewin yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn Lecwydd (CF11 8EG) a Stadiwm Dinas Caerdydd sy’n gyfrifol amdano.

Tua 10 munud yw hyd y daith i’r canol.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael Llun – Gwener ond nid ar y penwythnosau. Mae’r bysiau’n mynd i’r canol bob 15 munud ac mae’r bws cyntaf yn gadael am 8:04am a’r olaf yn gadael y canol am 6pm.

Mae Parcio a Theithio’r Gorllewin yn defnyddio safle bws Canal Street.

 

Mae Parcio a Theithio’r De yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd – CF10 4UW. Bws Caerdydd sy’n gyfrifol amdano, ac ar benwythnosau yn unig mae’r gwasanaeth ar gael.

Mae bysiau’n gadael bob 10 munud. Mae’r daith i’r canol tua 6 munud o hyd.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma