Traeth dros dro a hwyl teuluol yn dod dros yr Haf i Fae Caerdydd

25 Gorffennaf 2013

Llun Clawr fideo traeth y BaeMae’r paratoadau’n dechrau i ddod a thraeth i Bae Caerdydd, a gefnogir gan First Choice, a’r atyniadau glan mor traddodiadol gorau i Roald Dahl Plass. Aeth Wil Davies ac Emma Meese i gael cip-olwg ar y safle i weld sut mae’r paratoadau’n dod ymlaen

EM: Felly, Norman Sayers, eich cwmni chi ‘Sayers Amusements’ sydd wrthi’n sefydlu’r traeth ar hyn o bryd. Beth yn union sy’n digwydd yma?

NS: Wel, rydym wrthi ar hyn o bryd yn sefydlu traeth Bae Caerdydd, sef traeth artiffisial. Rydym yn defnyddio 300 tunnell o dywod ac hefyd mae gennym ni bwll nofio 7x14m. Yn ogystal, mae bar ac ardal fwyta sydd a digonedd o feinciau a pharasolau. Hefyd, o amgylch y safle mae atyniadau dwr – amcangyfrifir ein bod ni’n defnyddio 40, 000 galwyn o ddwr ar hyd y safle a 16,000m o bren ar gyfer y llawr. Nid oes rhaid talu i ddefnyddio’r traeth, y pwll na’r adloniant felly mae’n berffaith i dreulio’r diwrnod gyda’r teulu.

EM: Pa fath o adloniant byddwch yn darparu?

NS: Bydd cyflwyniadau gan grwpiau dawns, bandiau, cantorion…pob math! Hefyd, bydd gwersi gym, zumba a boxercise ar y traeth a gweithgareddau ar gyfer plant, fel gemau pel. Gobeithiwn drefnu gemau pel foli, 5 pob ochr a phel-droed.

EM: Felly, oes rhaid talu am y gweithgareddau yma?

NS: Na, mae’r gweithgareddau i gyd am ddim.

EM: Pwy fuasech chi’n dweud yw eich cynulleidfa darged?

NS: Yn bennaf, teuluoedd. Rwy’n credu bod y ddigwyddiad yn berffaith ar gyfer teuluoedd sydd am dreulio amser a’u gilydd, ac mae rhywbeth yma i bawb.

EM: Ydych chi erioed wedi gwneud rhywbeth yn debyg i hyn o’r blaen?

NS: Rydym mewn partneriaeth a Winter Wonderland a digwyddiadau mawr eraill, ond dyma yw’r ddigwyddiad cyntaf i gynnwys traeth.

EM: Am faint o amser ydych chi wedi bod yn cynllunio hyn? A’i rhywbeth sydd wedi’i gynllunio oherwydd y tywydd poeth rydym wedi bod yn cael yn ddiweddar yw hwn?

NS: Na, mae’r ddigwyddiad wedi bod yn y calendr ers tua blwyddyn erbyn hyn ac rydym wedi bod yn gweithio’n galed am fisoedd bellach.

EM: Oes rhywbeth yn benodol rydych chi’n meddwl gall ddenu pobl i’r ardal?

NS: Buaswn i’n dweud yr holl safle. Rydym wedi cael llawer o bobl yn dangos diddordeb tra’n adeiladu’r safle. Yn amlwg, rwy’n tybio mai’r tywod ei hun fydd yr atyniad mwyaf, ac wrth gwrs os yw’r tywydd braf yma’n parhau, y pwll nofio hefyd.

EM: Gwnaethoch chi gyfeirio at y tywydd yn fan yna. Beth os yw’r tywydd yn troi? Gaethon ni ychydig o felt a tharanau neithiwr…

NS: Mae digonedd o gysgod ger yr ardal fwyta, felly gall bobl gasglu a mwynhau’r adloniant o fan yna.

EM: Dwi’n gweld llawer o gabanau yn cael eu hadeiladu o’n hamgylch. Beth sy’n mynd i fod y thu mewn i’r cabanau hyn?

NS: Bydd stondinau gyda gemau traddodiadol ynddynt. Yn ogystal, bydd stondinau crefft ac anrhegion – felly ychydig o bopeth!

Bydd y traeth ar agor rhwng 27 Gorffennaf a 1 Medi gan gynnig diwrnod gwych allan i deuluoedd dros yr Haf. Bydd ar agor o ddydd Sul i ddydd Iau rhwng 11yb a 9yh, ac o ddydd Gwener i ddydd Sadwrn rhwng 11yb a 10yh.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma