Ton ar ôl Ton: adolygiad o ‘Singing in the Rain’

7 Rhagfyr 2013

gan Gwenda Richards

Heb os nag oni bai dyma’r sioe gerdd orau i mi ei gweld erioed…. allwch chi stwffo’ch ‘Les Mis, ‘ ma’r sioe yma yn codi’ch calon fel… wel fel gweld George North yn taranu’i ffordd drwy rhengoedd y Saeson er mwyn sgorio’i bumed cais i Gymru yng Nghwpan y Byd.

Mae’r gŵr, Mr Phil, sy’n dwli ar miwsicals, yn mynnu cael seddau mor agos at y llwyfan ag y mae’n gallu fforddio. A nos Wener, ro’n eistedd reit yn y sedd flaen, reit yn y canol. Y seddau gorau. Beth sy’n bod ar hynny? Wel, i chi’n cael ton ar ôl ton o ddwr yn disgyn arnoch chi gan y dawnswyr ar y llwyfan wrth ganu’r  gân wnaeth Gene Kelly yn enwog. Ond roedd yn werth pob diferyn – sai di chwerthin gymaint ers tro byd… roedd e fel un o reids yn Disneyworld, chi’n gwbod be sy’n dod ond pan ma fe’n digwydd ma fe’n dal yn sioc!

Chwyldro

Ma’r sioe yn mynd a chi nol i Hollywood cyn y talkies. Yn fras, stori am gwmni ffilm ‘Monumental Pictures’ yng nghyfnod aur y ffilmiau ‘mud’. Ond roedd na chwyldro ar y gorwel wrth i’r dechnoleg newydd – sain – ddod â sialens newydd, nid yn unig i’r cynhyrchwyr – ac yn fwy diddorol i’r actorion. Os o’ch chi’n edrych fel Brad neu Angelina ac yn swnio fel bran, doedd dim dyfodol i chi yn y talkies. Ac mae Singing in the Rain yn dod a’r dilema hyn yn fyw mewn ffordd difyr, doniol a llawn bywyd.

Dawnsio egniol

Dawnsio egniol

Mae’r berthynas rhwng sêr Don Lockwood (James Leece) a Lina Lamont (Faye Tozer) yn sgleinio ar y sgrin arian – ond mewn bywyd go iawn ma nhw’n cweryla fel ci a chath – yn enwedig pan ddaw actores ifanc ddi brofiad Kathy Selden (Amy Ellen Richardson) i ddwyn calon Don.

Faye Tozier fel Lina Lamont

Faye Tozier fel Lina Lamont

Mae perfformiad Faye Tozer yn ystod y gân ‘What’s wrong with me?’ yn gampus, a lleisiau y cariadon yn hyfryd, yn enwedig Amy Ellen Richardson.

Heblaw am gân y teitl doeddwn i ddim yn gwybod am unrhyw gan arall yn y sioe ond wrth eu clywed, mi oedd rhai yn eithaf cyfarwydd. Mae’n debyg y cychwynnodd ffilm Singing in the Rain fel dim byd mwy na chasgliad o donau sioe ail- law. Rhyw fath o fersiwn y pumdegau o jiwcbocs.

Mae’r dawnsio gan y prif rannau yn egniol tu hwnt, yn enwedig Stephane Anelli fel ffrind Don a ‘chyfansoddwr’ y cwmni, Cosmo Brown. Pan ddaw’r cast ynghyd yn y big numbers ma’r olygfa ar y llwyfan yn wefreiddiol.

A dyna ni’n dod at y glaw – o’n,  o’n i’n wlyb stecs ond nath hwnna ddim taflu dŵr oer ar fy mwynhad o gwbl. I weud y gwir hwnnw nath y nosweth i fi – os y chi’n chwilio am sioe i godi’ch ysbryd y Nadolig yma, cerwch da chi i weld y sioe yma – ac ewch a’ch cot law!!

Mae Singing in the Rain ymlaen yng Nghanolfan y Mileniwm tan Ionawr 5ed 2014. Tocynnau £19 – £47.50

Cliciwch yma am fwy o fanylion

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma