Tlws John a Ceridwen

16 Tachwedd 2015

Ydych chi’n adnabod rhywun yn yr ardal sydd wedi gwneud gwaith gwych gyda phobl ifanc?

Mae’r Urdd nawr yn croesawu enwebiadau ar gyfer Tlws John a Ceridwen – tlws a roddir yn ystod Eisteddfod yr Urdd i unigolyn sydd neu wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

Mae angen i’w gwaith fod trwy gyfrwng y Gymraeg, neu gyda ieuenctid sy’n dysgu’r iaith.

Gall fod yn ymwneud gydag unrhyw agwedd o waith ieuenctid, ond ei fod yn waith wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc dros 11 oed a thu allan i oriau ysgol.  Gall fod gydag unrhyw fudiad ieuenctid.

Mae Gwobr John a Ceridwen yn cael ei rhoi gan Dewi a Gerallt Hughes er cof am eu rhieni, John a Ceridwen, oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.   Mae’r wobr yn cael ei chynnig ers 23 mlynedd.

Mae ffurflen gais ar gyfer enwebu ar gael trwy gysylltu gydag Enfys Davies ar 01239 652 163 neu enfys@urdd.org.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw yr 8fed o Ionawr 2016.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma