Tips funud ola’ cyn Velothon Ddydd Sul

10 Mehefin 2015

Mae Owain Williams yn un o’r 15,000 o feicwyr a fydd yn cymryd rhan yn y Velothon Cymru dydd Sul. Efo dim ond llai nag wythnos ar ôl tan y diwrnod mawr rydw i wedi bod yn cyfweld ag ef i weld sut y mae wedi bod yn paratoi ar gyfer y ras fawr.

Gan Alys Williams – disgybl Ysgol Gyfun Plasmawr (a merch i Owain Wiliams) Owain Arfon seiclo

Pam wyt ti’n neud e? – Wel dwi’n aelod o griw beicio tadau’r Eglwys Newydd – Y Whitchurch Dads neu’r WD 40s+ (mae pawb bron dros 40!)  Er i mi wneud sawl sportive ers rhai blynyddoedd, dyma’r mwyaf o ddigon o ran nifer a’r gynta i mi ei gwneud gyda’r ffyrdd ar gau i draffig. Yn ogystal â’i gwneud yn fwy diogel i’r beicwyr mae am roi mwy o deimlad fel y Tour de France i ni fydd yn cymryd rhan – ac mae gallu gwneud hynny ar stepen y drws yma yng Nghaerdydd yn fonws!

Ers pryd wyt ti wedi bod yn ymarfer ar gyfer Velothon Cymru? Dim ond ers dechrau mis Ebrill. Er i mi redeg ychydig dros fisoedd y gaeaf, dwi ddim wedi dechrau beicio yn ddigon cynnar eleni, felly mae dringo’r Tymbl rhwng y Fenni a Blaenafon – wedyn Mynydd Caerffili at y diwedd – yn mynd i fod yn her a hanner gyda 50 milltir yn y coesau!  Ond os na faswn i’n cymryd rhan yna eistedd adre ar y soffa fydden i felly ddylwn i ddim cwyno ormod…

wd seiclo Sut wyt ti wedi bod yn paratoi ar gyfer hwn dros y misoedd diwethaf? Trio gofalu be dwi’n fwyta ac yfed i gadw’r pwysau dan reolaeth, wedyn beicio efo ffrindiau – ar y rhan fwyaf o benwythnosau ac ambell drip bach ar ben fy hun yn ystod yr wythnos hefyd. O ie – ac un wers o pilates!

At beth wyt ti’n edrych ymlaen fwyaf ddydd Sul? – Heb amheuaeth – gorffen a chael peint!

Am beth wyt ti’n poeni fwyaf ddydd Sul? – Y peryg mawr yw mynd allan yn rhy gyflym hanner cyntaf y daith a dim digon o betrol ar ôl yn y tanc i’r ail hanner. Mae’r tywydd yn argoeli’n dda heb ormod o wynt – gelyn pennaf pob beiciwr – felly dim gormod i boeni yn ei gylch o ran y tywydd.

Unrhyw awgrymiadau munud olaf? – Sicrhewch fod eich beic yn barod, a’r tiwbiau sbâr ganddoch! Cofiwch fod rhaid cofrestru CYN dydd Sul i gael eich rhif,  chip amseru a gwybodaeth allweddol funud olaf.  O ran bwyd a diod, bydda i’n mynd a bag o afal a cheirios wedi sychu efo cnau almwn- opsiwn iach – wedyn cwpwl o “gels” llai iach i helpu gyda’r dringo! Ac os yw’n braf bydd dwy botel yn sicr gen i ar y beic. I sicrhau mod i’n yfed digon.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma